Meklingen i staten førte ikke frem — Akademikerne er i streik

Slik berører Akademikerne-streiken i staten

Siden meklingen i staten ikke førte frem, vil om lag 1930 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger gå ut i streik. Også medlemmer av Naturviterne er nå i streik.

(saken oppdateres)

Om lag 1930 medlemmer i Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik

 • Dermed blir det streik fra og med fredag 24. mai kl 07.37.
 • 1240 medlemmer av Akademikernes medlemsforeninger går ut i streik fredag morgen.
 • Streiken trappes opp med ytterligere 700 medlemmer fra mandag 27. mai.

Akademikerne tar ut medlemmer i disse virksomhetene siden meklingen hos Riksmekleren ikke førte frem.

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for medisinske produkter
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kripos
 • Landbruk- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Oslo Politidistrikt (OPD)
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens jernbanetilsyn

Slik kan du vise din støtte til streiken

 • Vi oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer i alle våre virksomheter til å gå innom en streikestand for å vise sin støtte!
 • Akademikerne vil ha streikekafe i Oslo på Brød og Sirkus i Tordenskioldsgate 3. Fredag 24. mai vil streikekafeen være åpen fra kl 9 og til kl 16, og hver ukedag fra mandag 27.mai kl 8 – 16. Kom gjerne innom streikekafeen for å vise din støtte.
 • Det vil i løpet av streiken bli avholdt apeller. Første apell blir på Egertorget fredag 24. mai kl 13.00
 • Vi oppfordrer alle (sekretariatsansatte, tillitsvalgte og medlemmer) til å møte opp ved disse apellene.

Vil unngå å ramme tredjepart

— Streik er arbeidstakerorganisasjonenes mest ytterliggående virkemiddel, det har samfunnsmessige konsekvenser og brukes bare når Akademikerne stat ikke kan forsvare andre løsninger, sier Kari Tønnessen Nordli.

Dersom det blir streik, vil blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinkes.

— Målet med en streik er å ramme arbeidsgiver. Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge frem nye politiske forslag bli forsinket, fortsetter hun.

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten.

— Medlemmene våre er klare til å streike hvis vi ikke får innfridd kravet om å beholde vår egen avtalemodell hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat.

Hvordan berøres Naturviternes medlemmer i statlig sektor

— Skal jeg streike nå?

 • De medlemmer i Naturviterne som står på plassfratredelsen/navnelisten, og som nå blir tatt ut i første fase av streiken, har fått direkte beskjed om dette. Så har du ikke fått noen melding, så skal du ikke streike fra og med 24. mai / 27. mai.
 • Akademikerne kan på hvilket som helst tidspunkt frem mot meklingsfristen og/eller etter eventuell iverksatt streik vurdere å øke omfanget – ved å levere en ny plassfratredelse med konkrete virksomheter og medlemmer.
 • De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli varslet fire dager før de eventuelt skal gå i streik.

 I tariffordboken finner du nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjør, mekling, og streik.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post