Morten Wedege, forbundsleder, Naturviterne

Riktig beslutning å starte beredskapslagring av korn

- Det er gledelig at regjeringen oppretter et beredskapslager for korn, uttaler forbundsleder i Naturviterne Morten Wedege. Et viktig tiltak for å øke matberedskapen i en krise.

Finansminister Trygve Salgsvold Vedum og landbruks- og matminister Geir Pollestad kunngjorde nylig at regjeringen setter av 63 millioner til et beredskapslager av korn. Målet er å ha lagre for tre måneders forbruk av hvete.

- En god nyhet og en riktig beslutning, uttaler forbundsleder Morten Wedege. Naturviterne har over lengre tid tatt til orde for at det haster med å starte beredskapslagring av korn, i møte med klimaendringer og krig i Europa.

Lager for seks måneder

Naturviterne mener kornlagrene på sikt bør bygges ut så de dekker seks måneders forbruk. Det mener Wedege at bør kunne komme på plass etter hvert som kapasiteten bygges ut.

– Naturviterne ønsker en opptrappingsplan for et lager på seks måneder, noe som naturlig bør følges opp etter hvert som vi får erfaring med å etablere desentraliserte lagre, utdyper Wedege.  

Det er variasjon i kornproduksjonen her til lands fra år til år. - Oppbyggingen av lagre vil ta tid, enten det gjøres med norsk korn i år med gode avlinger, eller gjennom import. Det viktigste er at nå at vi er i gang, får erfaring og etablerer et godt system, sier Wedege.

Kan raskt bli alvorlig

Wedege minner også om alvoret i situasjonen. Amerikanske og tyske forskere har advart om at flere store matproduserende regioner i verden kan få dårlige avlinger på samme tid, som følge av klimaendringer. I studien som er publisert i Nature, sier forskerne at risikoen for innhøstingsproblemer flere steder samtidig hittil har vært undervurdert.

- Et kornlager er viktig for å sikre befolkningen tilgang på mat i en krise, og for å unngå store prissjokk på korn, sier Wedege. Et tilstrekkelig stort kornlager vil kunne fungere prisdempende, i en situasjon med lite korn på verdensmarkedet, forklare Wedege.

Mat og klima tema for årets Naturviterforum

Tema for årets Naturviterforum 2.november er mat og klima, hvor det blir foredrag og diskusjon om tema som globale matsystemer, selvforsyning, beredskap og jordvern.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post

Samarbeidspartnere