vårflom ved Trysilelva mai 2018

Naturviterne mener flomvernet må styrkes

Regjeringen må nå gi friske midler til å øke arbeidet med flom- og rassikring i revidert nasjonalbudsjett, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne. Han mener regjeringen ikke tar klimaendringer og samfunnssikkerhet nok på alvor.

Regjeringen satte av mindre til flomsikring gjennom NVE i år enn i fjor. Flere partier på Stortinget krever at friske midler kommer på plass, men det legger altså ikke regjeringen opp til i sitt budsjettforslag.

– Å forebygge er som regel langt billigere enn å reparere naturskader, sier Hatløy, som mener vi har alt å tape på å stramme inn på tiltak som sikrer Norge mot flom og ras. Vi må uansett ta inn over oss at nødvendig klimatilpasning av samfunnet koster, sier Hatløy.

Rundt 100 000 innbyggere i Norge bor i flom og skredutsatte områder ifølge NVE. Det er NVE som har ansvaret for å sikre områdene.

– Vi bruker 350 millioner fra staten i året på denne typen sikring, men hvert år ber vi om et par hundre millioner mer, uttalte Per Sanderud, direktør i NVE nylig til NRK. Naturviterne har sammen med seks andre organisasjoner påpekt at naturskader påfører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans Norge viser at det i gjennomsnitt de siste tre åra har blitt utbetalt 2,1 milliarder kroner årlig som følge av naturskader, overvann og tilbakeslag.

NVE har en liste over mulige sikringsprosjekter på over to milliarder kroner. Naturviterne mener det er svært god samfunnsøkonomi å forsterke arbeidet med forebygging.

Flomvern Strandfossen kraftverk Elverum-1 NVE utbedret flomvernet ved Strandfossen kraftverk ved Elverum i april - rett før vårflommen var et faktum senere i mai 2018. Foto:Torbjørn Hundere/Naturviterne

NVE har i dag kun 13 stillinger til arealplanarbeid som skal dekke hele landet. Det er det samme antallet som i 2009, men saksmengden er fordoblet siden den gang.

– Direktoratets driftsbudsjett må styrkes for å ha rom for å bistå kommunene i arealplanleggingen, sier Hatløy. God arealplanlegging i kommunene er viktig forebygging og avgjørende for å sikre at vi ikke bygger og bor der det er mest utsatt for flom og ras i framtiden.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere