Kollektiv ulykkesforsikring

Alle studentmedlemmer i Naturviterne har kollektiv ulykkesforsikring inkludert i medlemskapet på kr 500.000,- ved invaliditet

Samarbeidspartnere