Naturviternes legat studiereise

Tid for å søke støtte i Naturviternes legat

Fristen for å søke støtte fra vårt legat nærmer seg. Den er 1. april. Du kan søke støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og studiereiser i privat regi.

Naturviternes legat gir stipender til studier og faglige reiser:

  • Det gis støtte til kortere etterutdanning og kurs, studiereiser og utferder ved universitetene og  studiereiser i privat regi. Innholdet skal gi faglig utvikling og være jobbrelevant. Støttens størrelse varierer mellom kr. 10.000,- og  kr. 1.000,-.
  • Alle medlemmer kan søke, også studenter.

Informasjon om søknad:

  • Innhold: Søknaden skal inneholde faglig program for tur eller studie, samt budsjett med finansieringsplan. Støtten utbetales når studie/tur er gjennomført og kort rapport sendes inn til Naturviterne. 
  • Søknadsfrist: 1. april hvert år
  • Søknad sendespost@naturviterne.no

Kandidater til Bjørnsgaards ærespris:

Det ønskes også forslag på kandidater til Bjørnsgaards ærespris. Prisen deles ut til et medlem som har gitt vesentlige bidrag til skogbruket praktisk eller vitenskapelig.


Forslag sendespost@naturviterne.no innen 1. april

Tidligere vinner: 

  • 2016: Hans Fredrik Hoen, professor, NMBU

 

 

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..