Jan Robert Brandsdal

Jan Robert jobber som byfjellforvalter i Bergen kommune. Her blogger han om saker som opptar ham som leder i Naturviterne kommune

Kommune- og regionreformen nærmer seg en realitet for mange av landets kommuner og fylker. Innen 2020 skal landets 426 kommuner (pr. 1. januar 2017) reduseres til 354 og dagens 19 fylkeskommuner skal bli til 11. Dette ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2017 og sammenslåingene skal være gjennomført senest 1. januar 2020.

Naturviterne har medlemmer i de fleste av landets kommuner/fylkeskommuner. Flere av våre medlemmer vil derfor i mer eller mindre grad bli berørt. Noen har vært i eller har pågående prosesser. Allerede over nyttår er det satt punktum for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke. Det nye fylket trer i kraft fra 1. januar 2018 og har fått navnet Trøndelag fylke. Pr. juni 2017 er 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Noen av de første ut er Larvik og Lardal som slås sammen fra 1. januar 2018 og får navnet Larvik kommune.

Hva ønskes oppnådd med kommunereformen? Her er et par av målene:

  • Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet.
  • Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

Omstilling

Omstilling er et begrep som brukes til å beskrive en rekke typer endringer i arbeidslivet. Sammenslåinger av kommuner og regioner vil kunne medføre endringer i arbeidsoppgaver, ledelse og organisering for mange av Naturviternes medlemmer – det må ansatte og tillitsvalgte være forberedt på. For naturviterne vil det være viktig at vi deltar i prosesser så langt som mulig og der det er aktuelt. Det er viktig å komme på banen så tidlig som mulig med aktuelle problemstillinger. Det kan være «tyngre» når avgjørelser er blitt en realitet. Det er viktig å få fram at det er en fordel også for arbeidsgiver at prosessen blir bra, og at de tillitsvalgte derfor må være med gjennom hele prosessen. Harmonisering av lønn, lokale avtaler/velferdstilbud, lederansvar og kompetanse i nye ledergrupper er noen av flere spørsmål som blir aktuelle.

Hva kan Naturviterne hjelpe med?

Naturviterne har flinke tillitsvalgte og fylkeskontakter rundt om i landets kommuner og fylkeskommuner. Ta kontakt med din tillitsvalgt dersom du har spørsmål omkring arbeidsforhold. Du kan også rette spørsmål til fylkeskontaktene eller direkte til vårt sekretariat. Det kan i denne sammenheng nevnes at vi i 2017 fikk nye fylkeskontakter i Rogaland og Hedmark. Vi ønsker dem spesielt velkommen.

Lønnsstatistikk 2017

Naturviterne samler årlig inn opplysninger om medlemmenes lønn. Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å forbedre naturviteres lønns- og arbeidsvilkår. Den benyttes av både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med lønnsforhandlinger, lønnsfastsettelse og jobbskifte. Den er også svært mye brukt av de som skal ut på arbeidsmarkedet for første gang. Mange ønsker en mer detaljert statistikk ut fra hvilken virksomhet, bransje eller sektor de arbeider i. For å kunne bryte ned statistikken er vi helt avhengige av en høy svarprosent.

  • Det er viktig at alle medlemmer svarer på lønnsstatistikken. Innsamling av årets lønnsstatistikk er sendt ut med svarfrist 30. januar.

Verving

Naturviterne nærmer seg 7000 medlemmer. Vi ønsker oss flere medlemmer i sektor kommune. Dere som tillitsvalgte og medlemmer er de beste ververne. Har du kollegaer eller andre du kjenner som kan være aktuelle; snakk med dem og fortell om Naturviterne!

Sektorstyre kommune takker fylkeskontakter/tillitsvalgte for god innsats og godt arbeid i 2017, og ønsker alle medlemmer lykke til i 2018!

Vi ønsker dere en tradisjonsrik og omstillingsfri jul.

Sektorstyret kommune

Jan Robert Brandsdal // Karin Løkken Torp // Rune Hedegart
Frode Herje Løwø // May-Lis Sjåstad