Morten Ingebrigtsen Wedege

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

NaturviterPODDEN om hjemmekontor:
Samtale med Iuliana Pedersen, advokat, i Naturviterne og Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne:


Selv om norsk arbeidsliv har vært i rask endring på dette området etter koronapandemien, har dessverre ikke regelverket rundt hjemmekontor hengt med i svingene.

Vi vet det er delte meninger om hjemmekontorets fortreffelighet blant Naturviternes medlemmer. Noen setter stor pris på den fleksibiliteten hjemmekontor gir, med tanke på å redusere tidsklemma i en hektisk hverdag. Andre igjen føler det faglige og sosiale fellesskapet blir mindre når mange av kollegene foretrekker hjemmekontoret framfor det faste arbeidsstedet.

Uansett hva man måtte mene om hjemmekontor eller «kontor-kontor», så er det viktig å sette seg inn i hvilket regelverk som gjelder, og hvilke rettigheter man har. Vi i Naturviterne er opptatt av at hjemmekontor skal være en frivillig ordning for arbeidstakerne, og at arbeid i hjemmet ikke fritar arbeidsgiver fra å stille en godt tilpasset arbeidsplass til disposisjon for sine ansatte. Det er også viktig at arbeidsgivere og arbeidstakere lokalt blir enige om hvilken arbeidsform som passer best i deres virksomhet. Og at man sammen utarbeider gode, trygge og forutsigbare rammer for arbeid på hjemmekontor.

Dessverre er det fortsatt slik at regelverket oppstiller få krav eller plikter til arbeidsgiver når det gjelder hjemmekontor. Det er klargjort at arbeidsgiver er ansvarlig for et forsvarlig arbeidsmiljø, også ved arbeid i arbeidstakers eget hjem. Men arbeidsgiver eller tilsynsmyndighetene har ikke anledning til å kreve adgang til hjemmet for å føre kontroll. Men når det gjelder forsikring ved yrkesskade eller hvilket utstyr den ansatte skal ha tilgang på, er mye fortsatt uklart.

Naturviterne har en klar policy på at arbeidstaker skal holdes økonomisk skadesløs når man jobber hjemmefra. Dette innebærer at arbeidsgiver skal dekke utgifter til nødvendig digitalt og fysisk utstyr i forbindelse med hjemmekontorarbeidet. Arbeidstaker skal også holdes økonomisk skadesløs ved sykdom, skade eller lyte som pådras under arbeid eller aktivitet for arbeidsgiveren i arbeidstiden, både på kontoret og når man jobber hjemmefra.

Som fagforening vil vi fortsatt jobbe for å bedre rettighetene til arbeidstakere ved arbeid hjemmefra. Vi hører gjerne fra tillitsvalgte og andre medlemmer om hvordan hjemmekontor praktiseres i deres virksomhet, og hva som fungerer godt og hva som kan bli bedre.