Magasin
Naturviterne vil ha fleksibilitet og frivillighet på hjemmekontor

Naturviterne vil ha fleksibilitet og frivillighet på hjemmekontor

Arbeidshverdagen er i ferd med å normaliseres, og framover må de tillitsvalgte involveres i hvordan en mer hybrid hverdag skal se ut. Naturviterne mener fleksibilitet og frivillighet blir viktige prinsipper.

Hovedpunkter i Naturviternes nye policy om hjemmekontor vedtatt av hovedstyret:

  • Arbeidsgiver skal tilby en fast arbeidsplass som ivaretar sikkerhet, helse og velferd.
  • Arbeidet skal som hovedregel utøves fra virksomhetens lokaler.
  • Hjemmearbeid skal være frivillig fra den ansattes side. Arbeidsgiver skal tilrettelegge for å arbeide fra andre steder ut fra fleksible og individuelt tilpassede løsninger.
  • Ansatte må sikres nødvendig fritid og hvile. Grensen mellom arbeid og fritid, må avklares lokalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Om nødvendig drøftes dette med tillitsvalgte.
  • Tillitsvalgte/medlemmer skal ha medvirkning når det gjelder innføring/ endring av fast hjemmekontorordning som generell ordning, generelle syn på de forhold som skal reguleres i de individuelle skriftlige avtalene etter hjemmekontorforskriften og andre relevante temaer som omfang, ønske om å redusere antall kontorplasser, dekning av nødvendig utstyr og kostnader knyttet til arbeid hjemmefra mv.
  • Hjemmekontorordninger skal ikke benyttes som et innsparingstiltak for arbeidsgiver.
  • Arbeidstaker skal holdes økonomisk skadesløs når man jobber hjemmefra. Arbeidsgiver skal dekke utgifter til nødvendig digitalt og fysisk utstyr i forbindelse med hjemmekontorarbeidet. Dekningsomfanget avtales individuelt.
  • Arbeidstaker skal holdes økonomisk skadesløs ved sykdom, skade eller lyte som pådras under arbeid eller aktivitet for arbeidsgiveren i arbeidstiden, både på kontoret og når man jobber hjemmefra.

— Vi tror det blir mer bruk av hjemmekontor enn tidligere, men Naturviterne mener at hovedtiden fortsatt skal tilbringes på kontoret. Tillitsvalgte bør være sterkt involvert i det å utforme den nye arbeidshverdagen, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

— Fleksibilitet og frivillighet blir viktige prinsipper, legger hun til.

Må bli enige lokalt

Tillitsvalgte og ansatte skal ha medvirkning når det gjelder innføring eller endring av fast hjemmekontorordning, blant annet angående omfanget og utstyr. Ordningen skal videre ikke benyttes som et innsparingstiltak for å skjære ned på antall kontorplasser.

— Det er store forskjeller og ulike behov rundt om på de ulike arbeidsplasser, så derfor har Naturviterne ikke kunne komme med en for detaljert politikk på området. Det viktigste er at dette avgjøres lokalt og at det gjøres i tett dialog med arbeidstakerne og tillitsvalgte for å finne fram til gode løsninger, sier Skaug.

Anbefaler færre reiser

En viktig erfaring fra pandemien, er at den har vist at det er godt mulig å gjennomføre effektive møter selv om en ikke møtes fysisk. Skaug tror noe av det mest positive som har skjedd og som er svært relevant for framtida, er den digitale kompetansehevingen.

Respondentene i Naturviternes medlemsundersøkelse "Arbeidslivet under og etter koronapandemien" vurderte faktisk digitale møter som mer effektive enn de fysiske.

— Det er fortsatt behov for å ha fysiske møter, men vi anbefaler mindre reising og at det gjøres vurderinger om når det er behov for å møtes eller ikke.

Hun synes det er interessant å se hvordan hjemmekontordebatten har endret seg.

— Mens det i en periode nærmest ble fremstilt som om hjemmekontoret var det nye kontoret, er inntrykket i dag at endringene i virkeligheten ikke blir så store som vi først trodde.

Skal holdes økonomisk skadesløs

Andre viktige prinsipper for Naturviterne er at arbeidstakerne skal holdes økonomisk skadesløs når de jobber hjemmefra, og nødvendig fysisk og digitalt utstyr bør dekkes av arbeidsgiver. Prinsippet gjelder også dersom det oppstår noen form for skade eller ulykke på hjemmekontorer.

Skaug sier at det er viktig å huske i denne debatten at ikke alle kan jobbe hjemmefra, samfunnet skal gå rundt.

— Når vurderingene om bruken av hjemmekontor gjøres, bør den enkelte ikke bare tenke på hva som gagner en selv, men hva som er bra for arbeidsplassen som helhet.

En god latter forlenger livet

Det medlemmene har savnet mest mens de har sittet hjemme er det sosiale fellesskapet, hele 86 % har gjort det, ifølge medlemsundersøkelsen. Å ivareta det sosiale fellesskapet, og det å bygge en god organisasjonskultur, er Skaug svært opptatt av. Og det at en god latter forlenger livet.

— En må treffes og være i lag for å bygge et godt fellesskap og en god arbeidskultur. Dette håper jeg også at det jobbes med mye lokalt nå etter at så mange har sittet spredt fra hverandre så lenge.