Anna Lundstein fikk jobb som rådgiver og saksbehandler i Ullensaker kommune
Magasin
Finn Roar Bruun, virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling i Bamble kommune, har lang erfaring med ansettelsesprosesser.
Finn Roar Bruun, virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling i Bamble kommune, har lang erfaring med ansettelsesprosesser. Foto: privat

Arbeidsgiver: Vær deg selv!

Jobbsøkere som viser samfunnsengasjement, motivasjon og møter forberedt til intervju, faller i smak hos arbeidsgivere Naturviteren har snakket med. De tror det vil være et stort behov for naturvitere framover.  

Finn Roar Bruun, virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling i Bamble kommune, har lang erfaring med ansettelsesprosesser. Hvordan ser han på det å ansette en fersk student kontra hun eller han med lengre arbeidserfaring?

— Dersom en trenger en medarbeider som skal jobbe effektivt fra dag én, så ansetter en helst noen som har vært i jobb noen år. Men en må ikke glemme at til tross for erfaring, så tar det tid før den nyansatte er kjent med arbeidsplassen, sier Bruun.

Han ser flere fordeler med å ansette nyutdannede. De sitter på fersk og oppdatert kunnskap, og er lettere å forme til oppgaver og ønsket kultur. De er også billigere å ansette.

— Alt skjer i en kommune

Ulike arbeidsplasser trenger ulike kvalifikasjoner. Bruun tror at for mange kommuner kan det være en fordel om den nyutdannede ikke har for spesialisert bakgrunn. Spesielt for mindre kommuner som ikke kan ansette spesialister på alle felt.

— På statlig nivå jobber man i større grad inn mot smalere arbeidsfelt så der er nok behovet for spesialister større. Kommunen er der hvor faglig og politisk samordning skjer. Politikerne spør; har dere tenkt på vann, kloakk, gangvei, universell utforming, hva med biologisk mangfold? De vil vite alt dette, og vi må sørge for at vi leverer.

— Alt skjer i en kommune, sier Bruun.

En annen fordel med litt bredere bakgrunn, er at det blir lettere å kommunisere med kollegaene og forstå hva de holder på med.

Frivillig arbeid viser empati

— Hvilke tips har du til nyutdannede som kommer på intervju?

— Vær deg selv! Ikke forsøk og vær slik du tror arbeidsgiver vil du skal være. Jeg har selv sagt nei til jobbtilbud når jeg skjønte kjemien ikke stemte, og det er en fordel for alle parter.

Bruun synes frivillig arbeid er et pluss, det viser engasjement, empati og at en har sosiale antenner. Selv om en ikke har hatt mange jobber er det fint å gjøre litt ut av de erfaringene en har. Har en for eksempel jobbet i en kiosk er det bra å utdype hva en har hatt ansvar for, som innkjøp og at en har gjort opp kassa.

Og – ærlighet varer definitivt lengst.

— Jeg verdsetter ærlighet høyt, og at en ikke gir seg ut for å være noe annet enn en er. Selvfølgelig er det et pluss å være hyggelig, men det aller viktigste er likevel at du gjør jobben din. Klarer du å prioritere, og bli ferdig med arbeidsoppgavene til mandag når du har sagt det? Det er viktig.

Grønt skifte skaper behov

Behovet for naturvitere vil øke framover, tror Matthias Hundt. Som avdelingsleder for samferdsel og infrastruktur i Multiconsult har han merket at «det grønne skiftet» etter hvert er noe det settes krav til, og ikke bare snakkes om. I Multiconsult jobbes det systematisk med å bygge kunnskap på området, i år jobber de spesielt med samferdsel og det grønne skiftet, mens i fjor var det bygg og eiendom.

Matthias Hundt, avdelingsleder for samferdsel og infrastruktur i Multiconsult

— De som har miljørelatert bakgrunn med kunnskap om naturforvaltning og bærekraftig utvikling er ettertraktet for oss, sier Hundt, som selv er landskapsarkitekt.

Tverrfaglighet og samarbeid

— Ifølge en spørreundersøkelse blant nyutdannede naturvitere, så tror 84 prosent det er de personlige egenskapene som har gjort til at de fikk jobben. Er det så viktig?

— Ved nyansettelser ser vi hvilke typer medarbeidere som passer inn i den faggruppen vi har. Når en ansetter en ingeniør så blir karakterer ganske viktig, de må kunne programvare og statistiske beregninger. Men ved ansettelse av en rådgiver som må forstå kundens behov er de personlige egenskapene vel så viktig, som å være empatisk og ha samarbeidsevne, sier Hundt.

Han tror også det blir mer etterspurt å kunne jobbe tverrfaglig og samarbeide på tvers. Og en må kunne tenke utenfor de tradisjonelle baner, kanskje ta kontakt med noen i Tyskland for å finne svar på en løsning i Bergen.

Hundt setter som Bruun pris på de som viser samfunnsengasjement og motivasjon.

— Du ansetter tross alt ikke bare en maskin eller en tjeneste, men hele mennesket, sier Matthias Hundt.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere