Villaks under press: Norsk lakseoppdrett må bli mer bærekraftig

Vellykket møte om villaks og oppdrett i Trondheim


Eirik Biering fra Veterinærinstituttet snakket om miljø og smittetiltak i lukkede anlegg i sjø.

Villaksen i Norge er under press og norsk lakseoppdrett må bli mer bærekraftig dersom næringen skal vokse.

Rundt 70 personer deltok på Naturviterne og Norske Lakseelver sitt møte i Trondheim 23. mai om framtiden for laksen i Norge.

Fiskeoppdrett er en viktig distrikts- og eksportnæring. Og det skjer mye forskning og utvikling på lukkede anlegg i sjø, både fra næringen selv og hos offentlige forskningsmiljø. Målet er at dette skal gi bedre dyrevelferd og en mer bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon.

Men lakselus, rømt oppdrettslaks, forbruk av legemidler og utslipp av næring fra oppdrettsanlegg er en trussel mot villaksen og fjordfiske.

– Oppdrettsnæringen må bli mer bærekraftig enn i dag skal næringen kunne vokse, sier forbundsleder Dagfinn Hatløy. Dette må samtidig følges opp av økt budsjettsatsing på forskning og utvikling innen produksjonsmåter og anlegg, og økte ressurser til den generelle fiskeri- og miljøforvaltningen.

Dagfinn Hatløy., forbundsleder i Naturviterne

Utleie av laksefiske i elv og foredling av dette til reiselivsprodukt, er viktig næring i flere områder i landet.

Møtet avdekket mye god vilje og invitasjon til å jobbe videre sammen på tvers for å håndtere villaks og oppdrett på en bærekraftig måte framover.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere