Leder for Naturviterne hos statsforvalteren i Oslo og Viken, Janne Fossum

Tillitsvalgte etterlyser en avklaring for statsforvalterne

Naturviterne ber regjeringen lytte til egne fagetater og beholde dagens struktur for statsforvalterne. – Vi må få en beslutning nå, det er viktig for å sikre arbeidsmiljøet, uttaler leder for Naturviterne hos statsforvalteren i Oslo og Viken, Janne Fossum.

Storfylkene Troms og Finnmark, Viken samt Vestfold og Telemark er delt opp igjen fra 1. januar 2024. Hos politikerne er det uenighet om hva som nå skal skje med statsforvalterne, skal de splittes igjen, eller beholde strukturen som ble opprettet ved sammenslåing.

Hovedtillitsvalgt hos statsforvalteren i Oslo og Viken, Janne Fossum, er tydelig på hva hun og medlemmene ønsker. De trenger ikke nye runder med omorganisering.

— De ansatte opplever at ting endelig har begynt å falle på plass, og ønsker ikke en ny runde med omorganisering. Det viktigste må være at Statsforvalterembete utfører sitt oppdrag på en god måte, og da er viktig at man har sterke fagmiljøet, mener Fossum.

Det at en beslutning lar vente på seg har skapt mye frustrasjon hos ansatte. Usikkerheten skaper også utfordringer med rekruttering.

 I et møte med statsråden før jul i 2022, ble vi lovet at det skulle komme en avgjørelse før påske. Så skulle det komme før sommeren, så før valget, og så før jul. Så vi har jo levd med den usikkerheten i ett år, uttalte Fossum til NRK.

Naturviterne mener det er viktig at ansatte blir hørt i diskusjonen om oppslutting av statsforvalterembetene, og at hensynet til gode fagmiljøer og stabile arbeidsplasser ikke kan bli tilsidesatt.

— Vi kan ikke ha en situasjon hvor statens fagmiljøer splittes og slås sammen med skiftende regjeringer, det går utover kompetansen, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

 Wedege minner også om at statsforvalterne har en særs viktig oppgave, og at det bekymringsfullt om politisk somling får konsekvenser for tjenestene og oppgavene statsforvalterne løser.

— I møte med natur og klimakrisa savner jeg en diskusjon om behovet for å styrke fagmiljøene og samarbeidet mellom kommunale og statlige etater, utdyper Wedege, som synes det uheldig at en viktig avklaring har dratt slik ut.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere