Takk for innsatsen under streiken

Takk for innsatsen under streiken!

Akademikernes streik i staten er over for denne gang, og vi i Naturviterne ønsker å gi en stor takk til alle dere som har vært ute i streik. — Vi er dypt takknemlige for den innsatsen, sier Janne Fossum, leder i Naturviterne stat.

Dere som har streiket har stått opp for at vi skal kunne beholde vår avtalemodell i staten. Dette er noe som jeg og alle andre medlemmer i staten er takknemlige for. Deres innsats har vært avgjørende for å synliggjøre viktigheten av våre krav og rettigheter.

Nå skal oppgjøret avgjøres av rikslønnsnemnda. Vi hadde håpet at arbeidsgiver hadde kommet oss i møte og at vi hadde fått til en forhandlingsløsning. Den gode innsatsen dere streikende har vist under streiken har derimot tydelig vist staten at dette er viktig for våre medlemmer.

Det er deres engasjement og standhaftighet som viser at vi jobber for å beholde høy kompetanse som skal løse livsviktige samfunnsoppdrag i staten

Takk for innsatsen!

Janne Fossum, leder i Naturviterne stat

Laster kommentarfelt ..