Studenter utviklet app-ide for å redusere havplast

Studenter utviklet ideer for å stoppe havplast

Ny kunnskap, idemyldring og engasjement var stikkord da studenter ved NTNU arrangerte havplast-workshop 20. september. En interaktiv app «Trashman Adventure Garbage Hero» gikk til topps som beste idé fra de ulike gruppearbeidene.

Arrangørene for Havplast-Workshopen, Bedriftskomiteen Volvox & Alkymisten og Naturviterstudentene, ønsket med dette å finne nye og kreative måte å redusere mengden plast som slippes ut i havet — og plast som allerede er der.

Gjennom workshopen ble gode ideer pønsket frem og resulterte i mange spennende utviklingsmuligheter! Fire grupper med henholdsvis fire medlemmer deltok og jobbet seg gjennom dagen. Presentasjonene varte i fem minutter og gruppene fikk kun ha med seg ett A3 ark.

– Det var utrolig gøy å se hva gruppene hadde oppnådd på så kort tid. Her var det ingen tapere. Alle gruppene gjorde en strålende innsats. Kreativitet og innledning var viktige punkt juryen fokuserte på, forteller Ellie Johansen, studentleder for Naturviterstudentene ved NTNU.

Engasjert gruppearbeid på Havplast-Workshopen

– Viktig å jobbe på tvers av fagfelt!

– Blant annet kan det å jobbe i grupper, hvor mennesker på tvers av fagfelt samarbeider, ofte overgå resultater av det enkeltpersoner kan produsere selv. Vårt ønske er at slike workshops kan bidra til økt kompetanse og gode erfaringer som kan resultere i løsninger på verdensproblemer, forteller Johansen. Hun håper også at slike arrangement gir muligheten til å skape et nettverk for ildsjeler, slik at de kan ha et tettere samarbeid i fremtiden.

Blant innledningsforedragene var representanter fra flere aktuelle organisasjoner og næringer som jobber med havplast-problematikken og bedriftsutvikling; Innovasjon Norge, Nordic Ocean Watch, Trøndelag fylkeskommune, NTNU Ocean. Flere andre aktører var med og støttet tiltaket; Sushibar, Rosenborg bakeri, Trondheim camping, Danske Bank, Graffi, Røft og Egon.

Vinner av gruppearbeidet:

Vinnergruppa presenterer sin gruppeoppgave

Trashman Adventure Garbage Hero

IDÉ

Idéen er en interaktiv app - Trashman Adventure Garbage Hero. Formålet er å samle så mye plast (og søppel forøvrig) i bytte mot poeng i appen. Det har vært fokus rundt det å pantsette plast, og da er dette en mulig løsning. Du har din egen profil i appen med en Avatar du kan designe selv. Her kan du følge med på antall poeng du har som skal korrelere med hvilken Level du er i, lik mange andre spillapper. Du finner også din egen personlige QR-kode her.

Søppelet skal kunne leveres på gjenvinningsstasjoner hvor du kan registrere deg med å skanne QR-koden din for å få utlevert poengene. Disse poengene kan brukes til å kjøpe fordeler (kuponger, rabatter osv.) i en «online store» i appen. Dette systemet har vist seg å fungere bra i andre apper. Et interaktivt kart, lik den de har på HoldNorgeRent sine sider, viser områder med mye søppel slik at man enkelt kan finne dem. Det skal kun være verifiserte brukere som kan logge områder med søppel i det interaktive kartet. Vi tenkte også å ha et spillområde på appen hvor man f. eks kan opprette lag og ha konkurranser hvor man skal samle opp mest søppel på en viss tid og/eller søppelrelaterte spill.

Et eventuelt overskudd fra appen skal gå til plastrelaterte prosjekter i utlandet, som fr eks. PACKA-CHING i Sør-Afrika. Vi vil i hovedsak gjøre det gøy, enkelt og allment for alle å plukke plast og søppel. Samtidig skal det være for folk i alle aldre og man skal kunne gjøre det sammen.

UTFORDRINGER:

  • Få kontakt med bedrifter
  • Finansiere miljøstasjoner
  • Sortering av søppel i miljøstasjonen
  • Design og utforming av appen         
  • Investorer
  • Rettslig hjelp

Om GRUPPA:

Sanne L’Abée-Lund studerer bachelor i biologi ved NTNU. Hun er opptatt av å ta vare på naturen. Hun har jobbet som dykker i forsvaret og har derfor sett med egne øyne hvordan plast påvirker den norske kysten.

Emma Hagdy Kristina Erlingsson har en bachelor i illustrasjon fra Solent University i England og holder for øyeblikket på med en bachelor i Biologi ved NTNU. Hun kommer opprinnelig fra Sverige men har bott ved kysten i Trønderlag mesteparten av livet og har der sett hvor mye plast som dukker opp langs norske strender.

Ingvild Sandvin Groven studerer til en bachelor i biologi på NTNU. Hun har tidligere engasjert seg innenfor politikk og er opptatt av hvordan man kan minske utslipp og forurensing i naturen.


BILDER FRA HAVPLAST-WORKSHOP

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere