Studentenes dom er her

Studiebarometeret 2017 presenteres på Mesh

Studiebarometeret 2017 viser at norske studenter i all hovedsak er fornøyde med undervisningen, men med noen unntak.

Norske studenter er i all hovedsak er fornøyd med undervisningen. Det viser resultatene fra Studiebarometeret 2017, som ble presentert tidlig mandag morgen. 

– Studiebarometeret er et viktig prosjekt som gir et solid kunnskapsgrunnlag for å identifisere problemer og gjøre de riktige grepene for å forbedre studieprogrammene, sier Victoria Ariel Bjørnestad, styreleder i Naturviterstudentene og student ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen har fått 31 000 respondenter fra 1767 studieprogrammer. 

Victoria Ariel Bjørnestad er styreleder i Naturviterstudentene, og jobber blant annet med studentpolitikk.

Skorter på tilbakemeldinger og veiledning

Det studentene er aller minst fornøyde med, er tilbakemeldinger og veiledning fra underviserne. Bare omtrent halvparten av studentene er tilfreds med deres evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid og i den faglige veiledningen. 

– Mangelen på konstruktive tilbakemeldinger har vært en gjenganger. I mange emner er det ikke lagt opp til innleveringer med tilbakemeldinger, men kun eksamener. Der får man vanligvis bare en karakter uten begrunnelse, forklarer Bjørnestad.

Ved Universitetet i Oslo har det imidlertid vært gjort et forsøk på automatiske tilbakemeldinger på eksamen, ifølge styrelederen. Hun sikter til prosjektet til førsteamanuensis Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk. Han har utviklet et automatisk system som gir individuelle tilbakemeldinger på eksamener og innleveringer, og dette har han brukt på sine studenter siden 2016 ifølge Khrono. Nå har han videreutviklet systemet slik at det gir individuelle faglige begrunnelser, og systemet har vært testet på over 600 studenter. 

Internasjonalisering

I samarbeid med Senter for internasjonalisering av utdanning har Studiebarometeret blitt utvidet med flere spørsmål om internasjonalisering enn tidligere. Undersøkelsen avslører at få studenter har planer om utveksling, men at de som gjør det får mye ut av utenlandsoppholdet. 

Undersøkelsen viser også at mye av undervisningen på norske universiteter foregår på norsk, at få foretrekker engelsk foran norsk og at svært få studenter deltar på faglige eller sosiale arrangementer sammen med internasjonale studenter.

For lite digitalisering

Hvor mye digitale hjelpemidler som brukes varierer mellom utdanningstyper og studieprogrammer, men studentene som opplever at det brukes digitale hjelpemidler, er fornøyde med hvordan de brukes.

Hele 3 400 studenter valgte å bruke kommentarfeltet på å fortelle om digitalisering. Hovedbildet er ifølge NOKUT at studentene er positive, men med en del kritiske kommentarer om løsninger som ikke fungerer godt nok og undervisere som ikke mestrer teknologien. 

Et lite mindretall har svart at de foretrekker mer tradisjonelle undervisningsformer, og er kritiske til digitale hjelpemidler.

Laster kommentarfelt ..