Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder Naturviterne

Statsbudsjettet gir ikke nok til flom- og skredsikring i Norge

Statsbudsjettet tar ikke tilstrekkelig på alvor klimaendringene vi må håndtere framover, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne. NVE sitt budsjett for forebyggende tiltak for flom- og skredsikring er redusert fra 329 millioner kroner (2019) til 292 millioner kroner (2020).

45 millioner kroner er flyttet til ny post krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser. I sum gir dette 337 millioner kroner til flom- og skredsikring (+ 2,8 %), noe som knapt dekker pris- og lønnsveksten.

— Klimaendringene rammer Norge oftere og tydeligere med skader på liv, helse, infrastruktur og eiendom. Det er all grunn til å tro at det vil øke i omfang. Norge må ruste seg bedre til å håndtere et våtere, varmere og villere klima. Nylige skred- og flomhendelser i Surna og Jølster viser dette. Det gjelder innbyggere og næringsliv sin trygghet og hverdag i by og bygd. Norge må bli mer klimarobust, sier Hatløy.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av flom -og skredhendelser, som rammer enkeltpersoner, familier og bedrifter hardt og brått, er det stor verdi i å forebygge. Lokalsamfunn over hele landet forventer at nasjonale myndigheter satser mer ressurser på klimatilpasning og forebygging. 

Naturviterne mener at midlene til forebyggende flom- og skredsikring må økes gjennom statsbudsjettbehandlingen i Stortinget.

For mer informasjon

  • Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne
  • Mobil 995 05 094
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere