Statsbudsjettet 2023: Opprettelsen av Bionova viktig for bioøkonomien

Forbundsleder Morten Wedege

Naturviterne har lenge jobbet for etableringen av Bionova, og er glade for at regjeringen styrker satsingen på sirkulær- og bioøkonomi med opprettelsen av Bionova i statsbudsjettet.

- Naturviterne er glade for at Bionova nå endelig er på plass, og ser frem til etableringen av et sterkt kompetansemiljø i og rundt Bionova, uttaler forbundsleder Morten Wedege. Dette er noe vi har jobbet for lenge.   

I forslaget til statsbudsjett er Bionova tildelt nær 280 millioner. 87 millioner er tildelt under Landbruks- og matdepartementet. Bionova blir en egen enhet under Innovasjon Norge, og midler fra verdiskapingsprogrammet (160 millioner) og bioøkonomiordningen (35 millioner) blir nå tilhørende Bionova.

- Norsk økonomi trenger flere bein å stå fremover. Ved å investere i bioøkonomien i dag, legger vi grunnlaget for økt produktivitet og lønnsomhet i framtiden, forklarer Wedege. Han mener samtidig det er naturlig at det tilføres mer enn 280 millioner, og at Stortinget kan ville ønske å øke bevilgningene.  

Bioøkonomien er i en spennende utviklingsfase. Med opprettelsen av Bionova vil mye av virkemiddelapparatet rettet mot bioøkonomi- og sirkulærøkonomi samles under ett tak.

Bedre ressursutnyttelse og mest mulig energieffektiv prosessering fra råvare til produkt vil være et konkurransefortrinn i fremtiden, både i den grønne og blå bioøkonomien.

Samtidig skal Bionova bidra til klimakutt, og må ha med seg både miljø- og klimafaglig kompetanse og aktører innen bioøkonomien.

- Kombinasjonen av klimakutt og økt verdiskaping gjennom sirkulær bioøkonomi er viktig for å lykkes med et grønt taktskifte, uttaler Wedege. Han ser fremover til å følge den videre utviklingen av Bionova. Saken er oppdatert med en korrigering 07.10.2022. 

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post
Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post