Ber statsråden om å gi naturen en sterkere stemme

— Skift navn til Klima- og naturdepartementet

Ved at Klima- og miljødepartementet endrer navnet til Klima- og naturdepartementet vil vi få fokus på både klima- og naturkrisen, mener Naturviterne. Forslaget er sendt til statsråd Sveinung Rotevatn (V).

Saken omtalt i Dagsavisen

 

Merete Skaug, generalsekretær og Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, og Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder i Naturviterne, har sendt brev til statsråd Sveinung Rotevatn:

 

Statsråd Sveinung Rotevatn
Klima- og miljødepartementet

20. oktober 2020

 

Naturen trenger en sterkere stemme – KLD bør bytte navn til Klima- og naturdepartementet

FNs naturpanel (IPBES) viser at verden står overfor en naturkrise som truer økosystemer og forsterker klimakrisen. Statsminister Erna Solberg har også understreket dette, senest på FN toppmøtet om natur 28. september, der hun bl.a. sa at "å beskytte naturen er å beskytte økonomien vår". Sammen med 70 statsledere, krever Solberg at hele verden nå må samle seg om en plan for å redde naturen.

Statsministeren fortjener honnør for sitt globale engasjement for naturen. Det er viktig at dette engasjementet følges opp nasjonalt. Det er i dag ikke en tilstrekkelig erkjennelse av alvoret i naturkrisen – verken nasjonalt eller globalt. Naturen har i dag en for svak stemme, også i naturnasjonen Norge. Naturens tålegrense må være premiss for hele samfunnsutviklingen og de politiske vegvalg vi må ta framover.

For å understreke alvoret i situasjonen og motivere til fornyet innsats for naturverdiene, ber Naturviterne regjeringen om å endre navn fra Klima- og miljødepartementet til Klima- og naturdepartementet.

Et navneskifte er et godt grep for å gi mer og bedre innhold i det nasjonale og lokale arbeid med å løse klima- og naturkrisen. De to krisene henger sammen, og må ses og løses sammen. Navnet Klima- og naturdepartementet gjenspeiler dette på en god måte.

FNs naturpanel sier at utryddelsen av naturmangfoldet må stanses umiddelbart. Over 80 prosent av verdens kritiske økosystemer er nå påvirket. Samtidig fører naturødeleggelsene til økt global oppvarming. Dette forsterker klimakrisen som igjen fører til flere artsutryddelser og kollaps i økosystemer.

FNs naturpanel skulle som kjent ha blitt enige om naturens Paris-avtale nå i oktober, men er utsatt til 2021 pga korona-pandemien. Et snarlig navneskifte på departementet vil å minne oss alle på alvoret i situasjonen og om at vi trenger et grønt taktskifte.

Et nytt navn på departementet er mer enn symbolpolitikk. Språk og begreper skaper holdninger, og holdninger skaper handling. Vi må bli mye flinkere til å kommunisere til folk hvor alvorlig situasjonen er og hvordan vi kan løse den. Da er et nytt navn på departementet en god og viktig start. Skal vi skape verdier av naturen må vi også sikre naturen. Vi ber statsråden om også å vurdere og endre navnet på Miljødirektoratet til Klima- og naturdirektoratet.

Vi vil avslutningsvis gratulere statsråd Rotevatn med norgeshistoriens største naturrestaurering, Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell. Her har mange gode krefter, med mye god naturkunnskap, jobbet målrettet over lang tid med et historisk naturløft.

Naturviterne vil videre ønske statsråden lykke til med vervet som leder av FNs femte miljøforsamlingen og det viktige arbeid framover, og med arbeidet for et nytt globalt rammeverk for naturmangfold i 2021.

Naturviterne er fagforeningen for akademikere med hjerte for bærekraft. Naturviterne er en fagforening som organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Naturviterne er tilknyttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig.

Dagfinn Svadberg Hatløy, forbundsleder

Merete Skaug, generalsekretær

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere