Sigrid Bratlie mottar Naturviterprisen 2023 av Alvhild Hedstein og Merete Skaug

Sigrid Bratlie mottok Naturviterprisen for sin faglige integritet

Sigrid Bratlie fikk overrakt Naturviterprisen 2023 på årets Naturviterforum. Hun tildeles prisen for sitt arbeid med å spre kunnskap og skape offentlig debatt om hvordan genteknologi kan brukes i medisin- og matproduksjon.

Sigrid Bratlie mottar Naturviterprisen 2023

Sigrid Bratlie mottok Naturviterprisen 2023. (Foto: Eivind Nilsen)

— Å motta Naturviterprisen er en fantastisk anerkjennelse å få, uttrykte en rørt Sigrid Bratlie ved overrekkelsen som skjedde under Naturviterforum i Oslo 2. november. 

— Når jeg formidler og engasjerer, er det essensielt for meg å treffe et bredt publikum, selv om det noen ganger betyr å forenkle faglige detaljer. I tillegg, å formidle i et politisk kontroversielt landskap er utfordrende, og fagligheten min kan ofte bli satt under lupen. Min hovedmotivasjon er å bidra til at vi som samfunn tar gode, informerte valg når det kommer til teknologi, slik at vi kan sikre en bærekraftig fremtid for alle, sa Bratlie. 

Sigrid Bratlie er utdannet molekylærbiolog fra Storbritannia og tok sin doktorgrad ved Institutt for Kreftforskning ved Radiumhospitalet. Til daglig jobber hun som strategisk rådgiver i Kreftforeningen og som prosjektleder innen genteknologi i næringsklyngen NCE Heidner Biocluster.

— Sigrid Bratlie er en som ser framover og løfter faglig komplekse spørsmål innenfor områder med stor samfunnsmessig betydning, slik som kreftforskning, antibiotika og matsystemer, uttalte juryleder Alvhild Hedstein. 

I juryens begrunnelse trekkes det frem at Bratlie har høy faglig integritet og fremmer egne faglige vurderinger og standpunkter. Samtidig legger juryen vekt på at hun både evner å belyse hvilke muligheter og hvilke dilemmaer samfunnet står ovenfor i møte med ny teknologi.

Prisen ble overrakt av juryleder Alvhild Hedstein og generalsekretær i Naturviterne, Merete Skaug. Naturviterprisen er på kr 50 000, en statuett og et diplom.

SE OPPTAK AV PRISUTDELINGEN

JURYENS BEGRUNNELSE: 

Sigrid Bratlie er engasjert formidler som har en egen evne til å gjøre komplekse tema enkle og forståelig. Hun bruker sin faglige kompetanse til å spre kunnskap om spesialiserte tema og skaper rom for offentlig debatt om tema som genteknologi, bærekraftig matproduksjon, klimaendringer og helse.

Bratlie har høy faglig integritet og fremmer egne faglige vurderinger og standpunkter. Hun evner å belyse både hvilke muligheter og dilemma samfunnet står ovenfor i møte med ny teknologi.

Bratlie er engasjert i store spørsmål som folkehelse, matproduksjon og bærekraftig utvikling. Hun tør å utfordre etablerte oppfatninger, og har vært en tydelig stemme for at samfunnet må forholde seg til hvilke muligheter og risiko som ligger i bruk av moderne avansert genteknologi.

På kort tid har hun etablert seg som en tydelig formidler av kunnskap. Hun deltar jevnlig i radioprogrammet Abels tårn, skriver leserinnlegg om bioteknologi, vaksinasjonsprogrammer og konspirasjonsteorier, eller holder engasjerende foredrag. Hun har vært medforfatter for en bok om bioteknologi og fremtidsmenneske, og stilt opp i utallige podkaster og seminarer for å diskutere og forklare ulike tema innenfor sitt fagfelt.  

Bratlie er utdannet molekylærbiolog ved University of Glasgow og Imperial College London i Storbritannia. Hun har en Ph.d. fra Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo. Hun har sittet som medlem i Genteknologiutvalget og har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Bioteknologirådet. Hun er spesialrådgiver i Kreftforeningen og jobber i dag som prosjektleder for genteknologi hos næringsklyngen NCE Heidner Biocluster.   

Bratli evner å bruke sin bakgrunn fra forskning og fag til å belyse forholdet mellom vitenskap, teknologi, lovverk og politikk på en måte som fremmer verdien av naturvitenskaplig kunnskap og fremme offentlig debatt om viktig og komplekse faglige tema.

Årets Naturviterprisen tildeles Sigrid Brattli både som en svært faglig dyktig naturviter og en fremragende formilder av kompliserte tema.

OM NATURVITERPRISEN

Naturviterprisen er opprettet av Naturviterne og deles årlig ut til en naturviter som har utmerket seg med:

  • faglig dyktighet
  • medvirkning til bærekraftig utvikling av samfunnet
  • fremhevet naturviterfagene
  • god formidling av arbeidet

Juryen for Naturviterprisen består av: Alvhild Hedstein, Anne Sverdrup-Thygeson, Arne Rørå, Rasmus Hansson og Selda Ekiz.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere