Great place to work

Sertifisert som god arbeidsplass

Naturviterne er sertifisert som Great Place to Work.

- Hos oss vektlegges involvering, åpenhet og gjensidig tillit. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og vi jobber i fellesskap for at medlemmene skal bli fornøyd. Vi tror at arbeidsglede gir resultater!, sier Merete Skaug, generalsekretær, om sertifiseringen.

Om sertifiseringen

Great Place to Work Sertifisering er den eneste internasjonale sertifisering av gode arbeidsplasser. Denne formen for sertifisering er basert på medarbeideres opplevelse. Den skiller seg på den måten fra den mer vanlige form for systemsertifisering som ISO 9000 som i hovedsak vurderer om organisasjonen har systemer og eller rutiner som skal sikre produkt eller tjenestekvalitet. Måling av opplevelser er et godt supplement til systemsertifisering.

Laster kommentarfelt ..