Professor Stein Kaartvedt, UiO

Se video: Fra hav til legemidler

Visste du at havet blant annet byr på medisin mot sure oppstøtt og selvslukkende sigarettpapir? Lær mer om det og mye mer i videoen fra frokostforedraget.

Naturviterne og Norges farmaceutiske forening samlet medlemmer og andre interesserte til et spennende frokostforedrag om medisin og andre finurligheter fra havet. Foredraget fant sted på Sentralen i Oslo, og etter frokost og hyggelige samtaler fikk tilhørerne oppdatering i egne fagfelt og innblikk i hverandres. 

Innen farmasien er det spesielt alger som er relevant. Dette har vi ifølge Trond Helgerud, administrerende direktør i FMC, en global leverandør av naturlige ingredienser som brukes i mat, farmasøytiske produkter og biomedisin. 

– Alginatproduksjonen startet i 1939 med makroalger fra Drammensfjorden og Oslofjorden, sier Helgerud. 

Alginat gir oss både mat, farmasøytiske produkter, sveiseelektroder og selvslukkende sigarettpapir. Mest kjent er den som medisin mot sure oppstøt.

Arne Dessen, formann i AlgiPharma og ingeniør i kjemi med spesialisering i bioteknologi, har stor tro på deres produkt OligoG som behandling av cystisk fibrose. Sykdommen fører til at såkalt biofilm tetter igjen kjerler og utførselsganger. 

– Alginat kan bidra med å ødelegge biofilm. Bakterier i brannsår som er skjermet av biofilm kan for eksempel bekjempes av kroppen dersom biofilmen ødelegges, forklarer Dessen.

Se videoen under for å lære mer om hva havet bidrar med i farmasien.  

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere