Camilla Fosse, jurist og rådgiver i Naturviterne

Særlig uavhengig stilling?

Taktikker i lønnsforhandlinger: – Det er vanlig at arbeidsgiver prøver å begrense dine fordeler i lønnsforhandlinger, sier Camilla Fosse.

– Et av grepene vi ofte ser i arbeidsavtalene til våre medlemmer er at arbeidsgiver forsøker å gjøre stillingen til «særlig uavhengig stilling» for å slippe å betale deg overtid, mener Fosse.

Hun påpeker at det er tilfeller der det er riktig å beskrive en stilling som "særlig uavhengig", men som utgangspunkt skal det mye til før en arbeidstaker har en særlig uavhengig stilling. Ikke overraskende er det ikke alltid like klart for medlemmer å avgjøre når en stilling faktisk bør kvalifisere for denne stillingskategorien.

Hva er «særlig uavhengig stillinger»?

En "særlig uavhengig stilling" er en betegnelse for en arbeidssituasjon der arbeidstakeren har stor grad av autonomi og ansvar i sitt arbeid. Dette innebærer fravær av faste arbeidstider, stor grad av selvstendighet og fleksibilitet når det gjelder utøvelse av arbeid og  gjerne en høyere lønn. Imidlertid vil det også begrense arbeidstakerens rettigheter, som retten til overtidsbetaling og andre goder som er vanlige i mer standardiserte stillinger. Det er viktig å forstå konsekvensene av å inneha en "særlig uavhengig stilling" for å kunne forhandle om riktige betingelser og vilkår.

Be om høyere grunnlønn som kompensasjon

Når du mottar utkast til arbeidsavtale fra en mulig ny arbeidsgiver og stillingen er «særlig uavhengig» er mitt råd at du forhandler opp grunnlønnen din som en kompensasjon for blant annet manglende overtidsbetaling, sier Fosse. Rådgiveren mener du bør gjøre arbeidsgiver oppmerksom på at du er klar over at stillingen er «særlig uavhengig» og be om en høyere grunnlønn.

– Ofte har arbeidsgiveren rom for forbedringer av lønnen. Den beste tiden å forhandle om høyere lønn er når du bytter jobb, så benytt denne muligheten, oppfordrer Fosse.

Ikke vær redd for å diskutere lønn

– Jeg legger merke til at flere av våre medlemmer prioriterer faglig interesse fremfor grunnlønn. Noen ganger virker det som om de er litt tilbakeholdne når det kommer til lønnsforhandlinger, men jeg oppmuntrer dem til å ta litt mer initiativ, sier Fosse.

– Jeg har vært i samtaler med medlemmer som er bekymret for å virke «krevende» ovenfor en ny arbeidsgiver. Men det er ikke tilfelle. Det er vanlig praksis å ta opp lønnsspørsmål, og de fleste arbeidsgivere forventer til og med at det skal være en viss grad av forhandlinger før man inngår en avtale, sier Fosse.

Spør våre rådgivere

I en del tilfeller ser vi at arbeidsgiver kaller stilling «særlig uavhengig» uten at det er det. Da kan du faktisk kreve overtid. Vi anbefaler at alle disse avklaringene gjøres før du signerer arbeidsavtalen. 

Er du usikker på om lønnsnivået er riktig, eller om stillingen egentlig er særlig uavhengig? Våre rådgivere tar gjerne en gjennomgang av arbeidsavtalen din, og vurderer hvordan vi best kan bidra til å forbedre dine arbeidsvilkår.

Ta kontakt med rådgiverne her

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Camilla Fosse
Camilla Fosse Rådgiver
936 62 595
Se e-post
Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post
Iris-Adele Jess
Iris-Adele Jess Rådgiver
458 53 968
Se e-post

Samarbeidspartnere