Samfunnet endres raskt – Naturviterne gir trygghet, sier generalsekretær Merete Skaug

Samfunnet endres raskt – fagforeningen gir trygghet

I en tid med store omstillinger og mye usikkerhet tror Naturviternes generalsekretær at det å være organisert er viktigere enn noen gang. Spesielt har behovet for rådgivning vært stort under korona-situasjonen. 

Tekst: Lisbet Jære

— Samfunnet er under stor endring og det er krav til omstilling og effektivisering. Jo flere endringer, jo oftere er det at rettigheter blir satt på prøve – og dets viktigere er det å være organisert, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Når hun skal fortelle om hvilke fordeler ved å være organisert hun tror medlemmene setter pris på og spesielt er viktige, begynner hun å snakke om tryggheten en fagforening kan gi i en verden med raske endringer og stor uforutsigbarhet. Det er også koronapandemien et godt eksempel på.

Viktigere enn noen gang å være organisert

kan ikke øke arbeidstida

At rettigheter kan bli satt på prøve ved omorganisering, er en sak om retten til betalt lunsjpause som kom opp i arbeidsretten i høst, et eksempel på. For noen av Naturviternes medlemmer startet tvisten i 2018 da de fikk beskjed om at de mistet rett til betalt lunsjpause ved kommunesammenslåing. Arbeidsretten slo den 16. november fast at det er tariffstridig for kommuner å øke arbeidstiden til kontoransatte etter kommunesammenslåinger.

Ellers er Skaug glad for å være generalsekretær i en fagforening der de fleste synes å sitte på trygge jobber – selv i 2020 da koronapandemien snudde opp ned på store deler av samfunnet. Men også for Naturviternes medlemmer har det vært et krevende år. Hun tror den kollektive tankegangen som fagforeninger står for er viktigere enn noen gang.

— Vi har vært så heldige å ha få permitterte, og for de fleste av dem ordnet det seg. Naturvitere sitter på en nøkkelkompetanse som er viktig for bedriftene selv når det er krevende tider.

Annerledes år  - stort behov for råd om hjemmekontor og lønnsforhandlinger

Arbeidsmiljø under korona-pandemien:Grenser mellom jobb og privatliv viskes ut.

Grenser mellom jobb og privatliv viskes ut under korona-pandemien. Foto: Anders Tandberg

Sekretariatet har ellers sett at behovet for rådgivning var spesielt stort under korona-situasjonen.
Skaug forteller de har fått mange forespørsler rundt hvilke regler og rettigheter som gjelder under hjemmekontor.

De har også fått svært mange spørsmål i forhold til lønnsforhandlingene. De sentrale forhandlingene ble forskjøvet til etter sommeren, og det har vært en travel høst med lokale forhandlinger.  Det å få hjelp i lønnsforhandlinger er generelt noe av det viktigste for medlemmene, og dette er ivaretatt også dette året.

— Premissene for lønnsoppgjøret ble endret på grunn av koronaen, det har vært mange forespørsler rundt hva det blir riktig å forlange i en så spesiell tid.

Så kommer Skaug inn på det hun tenker er en annen stor fordel med å være medlem av en fagforening. Det er at en har et godt tillitsvalgtsapparat rundt om på arbeidsplassene som medlemmene kan kontakte direkte og som er et godt bindeledd mellom medlemmer og sekretariatet.

En av kampsakene opp mot myndighetene har vært å utvide retten til å være hjemme med sykt barn fra 10 til 20 dager.

Jobber for et grønt taktskifte

Midt oppi koronatiden har Naturviterne jobbet opp mot politikere for å få til et grønt taktskifte i samfunnet. Naturviterne er opptatt av at vi både må ta vare på naturen og skape verdier av den på en bærekraftig måte.

  • Om #grønttaktskifte

— Klima og ivaretakelse av naturen må prioriteres hardere, og det er nødvendig å peke på at det nå haster og at politikerne må ta grep. Arbeidet med dette er en naturlig følge av at Naturviterne er opptatt av bærekraft, medlemmene har spesiell kompetanse på det og det er mange som bidrar i dette arbeidet.

Ser fram til fysiske samlinger igjen

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne. Foto: Torbjørn Hundere

Et tilbud som har blitt annerledes på grunn av koronaen er kurs og konferanser, det meste er blitt flyttet over til digitale plattformer. Via medlemsundersøkelser om arbeidssituasjonen under Korona kom det frem at det var behov for ekstra tilbud i forbindelse med dette. Selvledelse, rettigheter og plikter ved hjemmekontor og stressmestring, har vært tema på medlemsmøter og webinarer.

Skaug er opptatt av muligheten til faglig fellesskap og tilhørighet, å kunne få møte og bli kjent med andre som en kan dele erfaringer med, og ser frem til det er mulig med fysiske samlinger igjen i tillegg til de digitale.

Karrierveiledning og andre medlemsfordeler

Akademikerne Pluss, har på vegne av Naturviterne, forhandlet frem svært gunstige avtaler med bank og forsikring. Ellers anbefaler Skaug å gå inn på nettsiden og sjekke medlemsfordelene. 

Der kan en blant annet lese om mulighet for pensjonssparing, bilabonnement på El bil, gunstig mobilabonnement og gode bank-og forsikringstilbud.  Et nytt tilbud for å få oversikt over fordeler er appen A+ Naturviterne.

Last ned A+ Naturviterne-appen til din mobil

Blant de mange tilbudene trekker Skaug fram karriereveiledning som viktig.

— Vi er veldig opptatt av at medlemmene skal kunne utvikle seg, og ha mulighet til å skrifte spor om de ønsker det. Vi kjenner arbeidsmarkedet og kan gi råd og informasjon om karrierevalg.  

Medlemmene får blant annet mulighet til å ta personlighetstest; som brukes i samtalen med sertifisert rådgiver. De kan også få tilbakemelding på CV og søknad og hjelp til å forberede seg på intervju.

 


 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere