Webinarer
Riktig pris for natur
Riktig pris for natur

Riktig pris for natur

Se opptak fra programmet til Naturviterne og Samfunnsøkonomene på Arendalsuka, mandag 15. august. Foredrag ved Ingunn Limstrand, geograf og leder for Miljødirektoratets seksjon for miljødata og geoinformasjon og Kristine M. Grimsrud, samfunnsøkonom og forsker ved Statistisk Sentralbyrå.

 

Program

1. NATURKARTLEGGING (foredrag)

Status for norsk natur og kartlegging. Hvor mye natur har vi kartlagt, og hvilke data har vi om økosystemtjenester? Kan vi kartlegge alt det vi får «gratis» fra naturen? 

Foredrag ved Ingunn Limstrand, geograf og leder for Miljødirektoratets seksjon for miljødata og geoinformasjon. 
 

2. PRISSETTING AV NATUR​ ​(foredrag)

Kan vi, og i så fall hvordan setter vi en riktig pris på natur? Hvordan kan vi bruke samfunnsøkonomiske modeller for å synliggjøre verdien av natur? 

Foredrag ved Kristine M. Grimsrud, samfunnsøkonom og forsker ved Statistisk Sentralbyrå. 
 

3. PANELSAMTALE

Hvordan sikre og veie naturverdiene når de politiske beslutningene tas? 
Panelsamtale med Ingunn Limstrand og Kristine M. Grimsrud. 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere