bionova

Revidert statsbudsjett: Bionova bør ha tilgjengelig midler allerede ved oppstart

Naturviterne reagerer på forslaget om å kutte midlene til Bionova i revidert statsbudsjett. Bionova må bli statens nye redskap for en offensiv satsning på bioøkonomi. Da bør det være midler tilgengelig til å møte ambisjonene allerede ved oppstart.

Regjeringen varsler i revidert statsbudsjett at Bionova tidligst vil kunne være etablert mot slutten av 2022. Bionova vil derfor ikke tilføres midler før i 2023.

 - Vi hadde forventet en økning i ambisjonene, ikke et kutt før arbeidet en gang er kommet i gang, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne. Vi frykter at dagens kutt i statsbudsjettet viser manglende ambisjoner.

Opprettelsen av Bionova skal bidra til innovasjon og verdiskaping innen bioøkonomien knyttet til jordbruk, skogbruk og havbruk og klimakutt i landbruket. Interessen fra næringsliv, virkemiddelapparat og interesseorganisasjoner er stor, og det har kommet inn mange innspill i prosessen.  

- Bionova bør fra starten av ha finansielle muskler til å løfte et viktig område som bioøkonomi. Nå må vi vente på neste års budsjett før vi ser om ambisjonene til regjeringen møter behovet, forklarer Wedege.

Potensialet for nærings- og industriutvikling innen bioøkonomien er stort. Omsetningen for de tradisjonelle biobaserte næringene i Norge er rundt 350 milliarder kroner. SINTEF har anslått at en firedobling i verdiskaping og en økning opp mot 90 000 arbeidsplasser i 2050 er mulig.

 - Det haster med å øke investeringene i nye sektorer innen fastlandsindustrien, for å skape nye grønne arbeidsplasser og kutte klimagassutslipp, sier Wedege. Ved å investere i bioøkonomien i dag, legger vi grunnlaget for økt produktivitet og lønnsomhet i framtiden.

 Samfunnet må igjennom en omfattende omstilling for å unngå en klima- og miljøkatastrofe. FNs klimapanel og naturpanel er tydelig på at klimagassutslippene og tapet av naturmangfold må halveres innen 2030. Bionova må bli et viktig redskap i dette arbeidet. 

Ved spørsmål om Naturviternes politikk for #grønt taktskifte og Bionova, ta kontakt med:

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere