Dette bør du vite om ferie og feriepenger

Podkast: Dette bør du vite om ferie og feriepenger

I denne podkasten får du en god oversikt over tema ferie og feriepenger med Naturviternes advokat og fagsjef, Iuliana Pedersen. Visste du at ferieloven sier at du får fire uker og én dag ferie, men at det er vanlig at tariffavtalen eller arbeidskontrakten byr på fem uker.

Podkast: Dette bør du vite om ferie og feriepenger

Vi anbefaler deg å lytte på denne epsioden av Naturviterpodden. Her får du en god oversikt over tema ferie og feriepenger med Naturviternes advokat og fagsjef, Iuliana Pedersen.

Her kan du lese litt mer om feriepenger

Her er en kort oversikt over feriepenger og vanlige spørsmål knyttet til dem. Det er viktig å kjenne dine rettigheter og plikter når det gjelder ferie og feriepenger, da det kan variere avhengig av din arbeidssituasjon:

Feriepenger erstatter vanlig lønn når du tar ferie. Beregningen av feriepenger baseres på det utbetalte arbeidsvederlaget i opptjeningsåret, altså året før ferien avvikles. Dette inkluderer vanligvis lønnen du har fått, men også andre inntekter som overtid, bonus m.m., vil inngå i feriepengegrunnlaget.

Ytelser som er ment å dekke faktiske utgifter eller omkostninger, som utgifter til bilhold, reise, kost og losji, inngår imidlertid ikke i feriepengegrunnlaget. Prosentsatsen for feriepenger er 12 % av feriepengegrunnlaget, for arbeidstakere som har 5 ukers ferie, og 10,2 % for arbeidstakere som følger ferie etter ferieloven.

Feriepengesatsen er høyere for eldre arbeidstakere som følge av en ekstra ferieuke etter fylte 60 år.

Normalt sett skal feriepengene betales ut når ferien faktisk avvikles, altså siste vanlige lønningsdag før ferien. Imidlertid kan det avtales at feriepengene betales ut samlet, vanligvis i juni måned. 

Ferieloven gir deg rett til like mange feriedager uavhengig av om du har tjent opp rett til feriepenger eller ikke. Hovedregelen er at du må ta ut all den ferien du har krav på etter ferieloven, med mindre feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet.

Har du vært i permisjon, er mellom jobber, har vært permittert, eller er nyutdannet med liten eller ingen lønnsinntekt året før, vil du ha rett til å motsette deg å ta ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien. Dette gjelder likevel ikke hvis bedriften helt eller delvis innstiller driften i ferien. Du må selv gi beskjed dersom du ikke ønsker full ferie. Arbeidsgiver har ingen aktivitets- eller undersøkelsesplikt.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Iuliana P. Pedersen
Iuliana P. Pedersen Advokat og juridisk fagsjef
984 74 690
Se e-post