Akademikerne i forhandlinger med regjeringen om ny offentlig tjenestepensjon.

Pensjonsforhandlingene avsluttes fredag 2. mars

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. I morgen er fristen satt for å komme til enighet om ny pensjonsordning.

De siste tre ukene har Akademikerne sittet i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon med Arbeids- og sosialdepartementet. I morgen er fristen satt for å komme til enighet om ny pensjonsordning.

– Det er krevende forhandlinger, der mange hensyn skal ivaretas. Vi står hardt på for å få på plass en best mulig løsning for våre medlemmer, sier Anders Kvam, forhandlingsleder for Akademikerne.

For Akademikerne er dette viktig:

  • at man i ny løsning får pensjonsopptjening for alle år i arbeid
  • at de med lang utdanning får uttelling for dette
  • at de unge ivaretas

– Gode pensjonsordninger er en viktig grunn til at offentlig sektor er en attraktiv arbeidsplass. Det offentlige må ha en god pensjonsordning for å være en konkurransedyktig arbeidsgiver – som er nødvendig for å sikre gode velferdstjenester til befolkningen, sier Kvam.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere