organisering av Naturviterne

Påvirk Naturviternes fremtidige organisering

Naturviternes hovedstyre vedtok i 2019 å sette ned et utvalg for å se på organisering av foreningen. Utvalget kom med sin rapport i desember 2019. Medlemmer kan nå komme med sine innspill til rapporten og ny organisering.

Naturviterne vil i tiden fremover invitere medlemmer til regionale medlemsmøter, enten fysiske eller digitale, fra august til oktober. Der vil vi presentere rapporten og åpne for diskusjon og innspill.

Medlemmer kan logge seg inn på Min Side og finne organisasjonsutvalgets rapporter og delta i høringen.

  • Høringsfristen er 15. oktober
Laster kommentarfelt ..