de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Nye og økte satser for kjøregodtgjørelse i staten

Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil økes med 45 øre per kilometer fra 1. januar 2023.

Fra 1. januar 2023 øker kjøregodtgjørelsen i staten til kr. 4,48 pr. km.

1. desember ble det avholdt forhandlingsmøte i Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) om regulering av satser i særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

KDD og hovedsammenslutningene er blitt enige om følgende justering av satser i særavtalen, med virkning fra 1. januar 2023.

§6 Bruk av egen bil

Særavtalens sats for kilometergodtgjørelse ble i forhandlingene besluttet å økes fra kr. 4,03 pr. km til kr. 4,48 pr. km.

§9 Utgifter til kost

Arbeidstaker får dekket utgifter til kost på reise over 15 km og som varer utover 6 timer. Udokumenterte utgifter til kost dekkes etter følgende satser:

  1. For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr. 872.
  2. For reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes kost med kr. 342
  3. For reiser over 12 timer uten ivernatting dekkes kost med kr. 637.
Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Petter Johannessen
Petter Johannessen Rådgiver
906 28 566
Se e-post