Naturvitere kan bidra. Norsk landbruk trenger arbeidskraft sier Silje Kristiansen og Dagfinn S. Hatløy

Norsk landbruk trenger arbeidskraft – Naturviterne kan bidra

Er du permittert fra jobben, studier eller har litt ekstra tid? Naturviterne oppfordrer de som har anledning, til å bidra med arbeidskraft til norsk jord- og skogbruk der de kan.

Naturvitere kan bidra. Norsk landbruk trenger arbeidskraft sier Silje Kristiansen og Dagfinn S. Hatløy

— Naturviterne oppfordrer de som har anledning, til å bidra med arbeidskraft til norsk jord- og skogbruk der de kan. Store og små oppgaver kan i sum bidra til viktig og givende arbeid for norsk landbruk, sier Silje Kristiansen, leder for studentene i Naturviterne og Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne

Norsk landbruk står overfor utfordringer med å skaffe stabil og kompetent arbeidskraft 

Det gjelder særlig jordbruk og grøntsektoren, med store sesongvariasjoner i arbeidskraftbehovet. Mange naturvitere har bred landbrukskompetanse. Både gjennom sitt virke og gjennom geografisk bosted, har våre medlemmer direkte og indirekte tilknytning til landbruksnæringen, og god kjennskap til norsk landbruk.

Matproduksjon er en samfunnsviktig oppgave. Mange medlemmer i Naturviterne har på sin post og i sitt daglige virke, ikke minst i krevende koronatider, nøkkelkompetanse som er avgjørende for at norsk matproduksjon blir opprettholdt. Det gjelder innen veiledning, forskning, forvaltning, kontroll og tilsyn for trygg mat, og i selve primærproduksjonen.

Denne kompetansen trengs mer enn noensinne i den ordinære jobb dere står i, for å opprettholde matproduksjonen i Norge, og de system og infrastruktur landbruket er avhengig av, både i privat og offentlig sektor. Samtidig kan det være medlemmer som har anledning til å bidra med arbeidsinnsats til praktisk både jord- og skogbruksdrift. Det kan være studenter som har mistet sin deltidsjobb, permitterte yrkesaktive og f. eks pensjonister.

Naturviterne oppfordrer de som har anledning, til å bidra med arbeidskraft til norsk jord- og skogbruk der de kan. Store og små oppgaver kan i sum bidra til viktig og givende arbeid for norsk landbruk.

Dette må selvsagt skje innenfor rammene av nasjonale og lokale regler og råd fra helsemyndighetene om håndtering av korona-pandemien, inkludert at risikogrupper ikke utsetter seg for mer sosial kontakt enn de bør.

Slik kan du bidra:

  1. Ta kontakt med lokale bønder hvis du kjenner noen og spør om de trenger arbeidshjelp gjennom våren, sommeren og høsten. 
  2. Registrer deg på Bord til jord slik at gardsbruk og gartnerier med behov for arbeidskraft kan ta kontakt med deg.
  3. Registrer deg i portalen til Norske Landbrukstenester eller på arbeidsplassen.no for å tilby din arbeidskraft.
  4. Registrer deg på Nasjonal dugnad for skogplanting hos Det Norske Skogselskapet dersom du kan bidra med skogplanting.

Du kan også lese om formidling av arbeidskraft til jord- og skogbruket på nettsiden til:

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere