Nordisk gjestemedlemskap er fornyet

Ordningen innebærer at medlemmer som arbeider eller studerer i et av de nordiske landene skal få samme rettigheter som vanlige medlemmer i det landet de besøker.

Ny avtale om gjestemedlemskap mellom de nordiske naturviter-foreningene ble underskrevet 25. juni 2019. Dagfinn Svadberg Hatløy fra Naturviterne i Norge (forran) , Erik Petre fra Naturvetarna i Sverige, Helena Herttuainen fra Loimu i Finland, Hans Henrik Jørgensen fra JA i Danmark, Marianna H.Helgadottir fra FIN på Island  og Ilmari Halinen fra Agronomiliitto i Finland

Ny avtale om gjestemedlemskap mellom de nordiske naturviter-foreningene ble underskrevet 25. juni 2019. Dagfinn Svadberg Hatløy fra Naturviterne i Norge (foran), Erik Petre fra Naturvetarna i Sverige, Helena Herttuainen fra Loimu i Finland, Hans Henrik Jørgensen fra JA i Danmark, Marianna H. Helgadottir fra FIN på Island og Ilmari Halinen fra Agronomiliitto i Finland.

Nordisk gjestemedlemskap

Et medlem i en nordisk søsterforening som bor og arbeider i et annet nordisk land, kan bevilges gratis gjestemedlemskap i dette landets forening.

Gjestemedlemskap gjelder i inntil ett år, og forutsetter betalende medlemskap i moderlandet.

Avtalen er inngått mellom følgende foreninger i Norden:

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere