Naturviterne med hjerte for bærekraft

Naturviterne vil ha grønne tariffavtaler

Krav om grønne tariffavtaler med konkrete klima- og miljøtiltak blir nå en del av tariffarbeidet i Naturviterne. Fagforeningen for naturvitere har nå sendt felles krav om et grønt taktskifte til hovedtariffoppgjøret i 2020.

— Partene i arbeidslivet har også et betydelig ansvar for at vi lykkes med å løse både miljø- og naturkrisen, sier Ole Jakob Knudsen, assisterende generalsekretær i Naturviterne. Han følger særlig tariffarbeidet i kommunal sektor gjennom samarbeidet med Akademikerne.

Bakgrunnen er alvorlig. Klima og miljø endres raskere enn noen gang tidligere i menneskehetens historie, både globalt og i Norge. Klima- og naturkrisene forsterker hverandre gjensidig, og må derfor sees og løses i sammenheng.

— Tariffavtaler er kunnskapsbasert, fordi det er partene selv som forhandler, forteller Knudsen. — Grønn omstilling krever at man vet hva som kan gjøres i den enkelte bransje og virksomhet. Grønne bestemmelser i de lokale avtalene vil nettopp bygge på denne kompetansen.

  • Les mer om #grønttaktskifte

Et grønt taktskifte på tariffområdene

Naturviterne mener helt nye løsninger kreves for å få til grønn omstilling. Samtidig må vi skape titusenvis av nye, grønne arbeidsplasser for å gjenreise norsk økonomi etter korona-pandemien. Et formidabelt grønt taktskifte må til.

Grønne tariffavtaler er en av løsningene som må til for å få endring. Naturviterne har derfor fremmet en generell tekst til alle tariffområdene, og til Akademikerne i forbindelse med forhandlingene i staten, kommuner/fylkeskommuner, helseforetak og SAN/spekter:

Grønt taktskifte

Klima og miljø endres kanskje raskere enn noen gang tidligere i menneskets historie, både globalt og i Norge. Klima- og naturkrisene forsterker hverandre gjensidig, og må derfor ses og løses i sammenheng. Skal vi lykkes, trenger vi et grønt taktskifte. Her har partene i arbeidslivet et betydelig ansvar.

Det er grepene som tas i norske lokalsamfunn som avgjør om vi når klima- og miljømålene. Derfor må vi øke satsingen på å redusere utslippene av klimagasser og på å bevare natur-mangfoldet. Vi må jobbe mer proaktivt med klimatilpassinger og vi må bruke naturens eget festningsverk mer effektivt enn i dag. Dette krever et bedre planverk og mer fagkunnskap om klima, natur og miljø i norske kommuner.

Naturen har alltid gitt oss arbeid og inntekter, men vi har i lang tid operert helt på grensa av hva naturen tåler. Et grønt taktskifte vil være et viktig bidrag til å trygge velferden og livskvaliteten for framtida.

Konkrete krav om klima- og miljøtiltak

I tillegg til denne teksten har Naturviterne fulgt opp med mer konkrete krav om hvordan arbeid med klima- og miljøtiltak kan gjennomføres innenfor de forskjellige tariffområdene.

Hovedavtalen i KS området ble endret fra 1/1 2020. Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her heter nå at:

«Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Det er viktig at klima-, miljø- og naturmangfold er en del av de temaene hvor det praktiseres medbestemmelse, så i forbindelse med fremtidige forhandlinger om endringer i alle hovedavtaler vil Naturviterne fremme tilsvarende krav.

Noen eksempler på krav som tillitsvalgte kan fremme lokalt:

  • Redusere matsvinnet
  • Krav til regnskogvennlig drivstoff til transport og oppvarming
  • Bærekraft i verdikjedene, innkjøp, miljøstandarder og sirkulære innkjøp
  • Krav til plassering av pensjonsmidler
  • Kompetanseutvikling
  • Arbeidstid for å fremme bruk av tog og buss
  • Belønne kollektive tjenestereiser
  • Bonusordninger kan rettes inn mot redusert klimaavtrykk
  • Gratis vedlikehold av sykkel

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere