Naturviterne støtter norsk landbruk, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Naturviterne støtter norsk landbruk

— Vi oppfordrer Stortinget til å ta nødvendige grep som sikrer en bærekraftig framtid for norsk landbruk, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne mener det var svært uheldig at årets jordbruksoppgjør endte i brudd allerede før forhandlingene startet.

— Nå oppfordrer vi Stortinget til å ta nødvendige grep som sikrer en bærekraftig framtid for norsk landbruk. I framtida må vi i enda større grad leve av grønne næringer, der matproduksjon i norsk jordbruk utgjør en viktig del, sier forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne.

— Norsk landbruk står sammen med resten av samfunnet foran store og nødvendige endringer i forbindelse med det grønne taktskiftet. Da må storsamfunnet bidra til å sette denne viktige bionæringen i stand til å gjennomføre disse endringene, sier Wedege.

Det er gjort en god del omstilling innen norsk jordbruk allerede, men det er enda en vei å gå skal vi få bukt med den pågående natur- og klimakrisen.

Naturviterne oppfordrer derfor Stortinget til å styrke statens tilbud til norsk jordbruk, men samtidig innrette de økonomiske insentivene slik at det grønne skiftet kan fortsette innen hele sektoren.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere