Naturviterne og Virke oppretter tariffavtale

Naturviterne og Virke ble 29. januar enige om å opprette overenskomst partene i mellom. I tillegg er det fremforhandlet avtale om ny AFP- ordning. Hovedavtalen/ Parallellavtalen er inntatt som del 1 av overenskomsten.

Overenskomsten skal gjelde for arbeidstakere som er medlemmer av Naturviterne, og trer i kraft fra 1. februar 2016.

Arbeidet kom i gang som følge av virksomhetsoverdragelsen hos Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) der Naturviternes advokat Iuliana Patru Pedersen (bildet) har ledet arbeidet.

- Hvilken betydning har dette for våre medlemmer og Naturviterne?

- Flere av våre medlemmer vil nå under visse vilkår kunne omfattes av en tariffavtale, forteller Pedersen. I første omgang vil overenskomsten gjøres gjeldende for våre medlemmer i FNF, men vi vil også kreve at den gjøres gjeldende i alle virksomheter som er medlem av Virke og hvor vi har medlemmer, sier Pedersen.

Naturviterne vil komme tilbake med mer informasjon om avtalen

 

 

 

 

Laster kommentarfelt ..