Naturviterne og Akademikerne Pluss bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Naturviterne og Akademikerne Pluss bytter fra Danske Bank til Handelsbanken

Naturviterne vil sammen med ni andre foreninger i Akademikerne bytte fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer fra nyttår.

Naturviterne vil sammen med Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Veterinærforeningen, Norsk Lektorlag, Arkitektenes Fagforbund (AFAG) og Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforbund (KOL) bytte fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til sine medlemmer:

Danske Bank byttes ut med Handelsbanken

Christian Dahl, assisterende landsjef og ansvarlig for strategi og forretningsutvikling i Handelsbanken med generalsekretærene fra de 10 foreningene i Akademikerne som nå velger Handelsbanken som bankpartner for sine medlemmer fra nyttår. Avtalen er forhandlet frem av Akademikerne Pluss.

Akademikerne Pluss har etter en lang prosess med sonderinger, anbud og forhandlinger valgt Handelsbanken som fremtidig bankpartner. Avtalen trer i kraft fra 1 januar 2024 og omfatter 105.000 fagforeningsmedlemmer.   

Handelsbanken inn

— Avgjørelsen falt på Handelsbanken som følge av at banken sikrer et fremtidsrettet og konkurransedyktig tilbud på pris og kundeservice til markedets mest attraktive kundegruppe, medlemmene i nevnte foreninger, sier Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss.  

— Fra før har banken svært fornøyde kunder. Fra årsskiftet blir det enda bedre, med kraftig forbedrede digitale løsninger hvor det meste er automatisert. I tillegg får medlemmer tilgang til navngitt personlig rådgiver. I sum blir dette en helt ny bankopplevelse, sier Espolin Johnson.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024 og de konkrete rentesatsene og mer informasjon blir tilgjengelig nærmere denne datoen. 

Det beste tilbudet for Naturviternes medlemmer

— Handelsbanken leverte det beste tilbudet, og en lang forhandlingsprosess er nå avsluttet. Vi har igjen sørget for at du som medlem får et godt banktilbud uten å måtte forhandle selv - det har vi gjort for deg gjennom samarbeidet med Akademikerne Pluss, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne.

Danske Bank byttes ut med Handelsbanken

Einar Espolin Johnson, administrerende direktør i Akademikerne Pluss, Merete Skaug, generalsekretær Naturviterne sammen med Christian Dahl, assisterende landsjef i Handelsbanken

De viktigste kriteriene for valg av tilbyder var pris, kundeservice, gode digitale løsninger, samfunnsansvar og bærekraft og at banken har et tilgjengelig og godt tilbud til næringsdrivende. Handelsbanken leverte best av alle på disse kriteriene. Det er verdt å fremheve at banken, som fra før har kunder som er svært fornøyde med kundeservicen, har gjort kvantesprang teknologisk.

Fra årsskiftet vil banken levere en kombinasjon av automatisert, effektiv selvbetjening og personlig rådgivning gjennom en fast kontaktperson.

Den eksisterende bankavtalen og tilhørende medlemsfordeler hos Danske Bank vil fortsette å gjelde som før frem til og med 31. desember 2023, uavhengig av forrige ukes nyheter om at Danske Bank trekker seg fra personmarkedet.

Hva skjer nå?

  • Medlemmer av Naturviterne som er i Handelsbanken i dag, behøver ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, men vil få muligheten til å skru på medlemsfordeler når avtalen er aktiv.
  • Medlemmer med et aktivt kundeforhold i Danske Bank trenger heller ikke å gjøre noe på nåværende tidspunkt, da avtalen med Danske Bank løper frem til avtalen med Handelsbanken trer i kraft.

For mer informasjon:

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere