Husøy er ei øy, et fiskevær og et tettsted i Lenvik kommune i Troms

Naturviterne gratulerer Havforskningsinstituttet med 120 år!

Denne uken feirer Havforskningsinstituttet 120 år med havforskning. Norges Fiskeristyrelse ble opprettet i Bergen den 15. oktober 1900. Dette regnes som Havforskningsinstituttets bursdag.

Norge er en verdensnasjon på hav og kyst. Norge har seks ganger mer havareal enn landareal. Vi har 100 915 km kystlinje, tilsvarende to og en halv gang rundt ekvator. Norge kan takke både enkeltpersoner og en kunnskapsbasert forvaltning for at vi har vært og er pionerer på havforskning og forvaltning. Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med om lag tusen ansatte.

Norges Maritime Grenser Kartverket

kilde: https://www.barentswatch.no/ 

Havet, kysten og fiskeri har gitt oss velferd, verdiskaping og bosetting. Det kan det fortsatt gi oss, men det fordrer at vi forvalter fiskeri- og naturressursene våre med kunnskap, klokskap og bærekraft. Naturviterkompetanse er avgjørende for at vi opprettholder og utvikler Norge som en fortsatt bærekraftig hav- og kystnasjon både nasjonalt og internasjonalt.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere