Naturviterne gratulerer årets fredsprisvinner ICAN

Naturviterne gratulerer årets fredsprisvinner ICAN

Et samfunn med atomvåpen er ikke bærekraftig. Derfor støttet Naturviternes landsmøtet årets fredsprisvinner med en resolusjon i 2015. - Fredsprisen er en påminnelse om at kampanjen mot atomvåpen er avhengig av press fra sivilsamfunnet.

Les mer om Nobels fredspris 2017

Naturviternes landsmøte 2015: resolusjon

Naturviterne støtter ICAN

Detonasjon av atomvåpen, med hensikt eller ved uhell, er i dag den største enkelttrussel mot både natur- og kulturmangfold. Potensiell bruk av atomvåpen i en krig vil ha fryktelige humanitære konsekvenser samt være totalt ødeleggende for all bærekraft i rammede områder i flere generasjoner.

ICAN (International campaign to abolish nuclear weapon) er et internasjonalt initiativ, opprinnelig initiert av fysikere, som jobber for et totalforbud mot atomvåpen. I dag er både biologiske våpen og klasevåpen forbudt og fordømt av det internasjonale samfunnet. Det er et tankekors at atomvåpen fremdeles ikke har fått samme status.

Naturviterne skal være forkjempere for bærekraft og ansvarlige kunnskapsbaserte løsninger. I lys av dette stiller vi oss bak ICAN sin kampanje, da vi har et ansvar for å gjøre nettopp dette om visjonen om bærekraft skal være troverdig og kunnskapsbasert. Som høyt utdannede realister er vår stemme viktig!

I dagens politiske klima er kampanjen mot atomvåpen avhengig av press fra sivilsamfunnet, og fagorganisasjoner spiller således en viktig rolle. Spesielt gjelder dette de fagorganisasjoner som representerer akademikere og derav har en viktig rolle som premissleverandør for en opplyst debatt.

Et samfunn med atomvåpen er ikke bærekraftig. Derfor ønsker Naturviterne et totalforbud.

Laster kommentarfelt ..

Lenker

Lenker