Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Naturviteres krav til ny regjering

— En ny regjering må ta umiddelbare og tydelige grep for å løse klima- og naturkrisen landet og verden står overfor, sier Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne.

Naturviterne følger nøye arbeidet med en ny regjeringsplattform som Jonas Gahr Støre leder på Hurdalsjøen Hotell. Vil sonderingene gå over til mer formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV?

Naturviterne har sendt sine innspill til alle de politiske partiene der målet er å påvirke til et grønt taktskifte for landet.

Skal vi fortsatt leve av naturen, må vi ta vare på den!

— Som nasjon må Norge erkjenne at klima- og miljøkrisen henger sammen, og må løses sammen, sier Wedege. 

— For Norge er dette en stor utfordring fordi vi alltid har levd av naturen. Hvis vi også i framtiden skal skape verdier av naturen, er forutsetningen at vi tar vare på den. Derfor må Norge de neste årene ta store grep for både å skape miljømessig bærekraft og økonomisk utvikling.

Naturviterkompetansen må styrkes!

Naturviterne ønsker en nasjonal plan for vern av natur, og vi må ruste opp kompetansen på klima og miljø i kommunene.

— Det må satses målrettet på å øke verdiskapingen fra bionæringene og livsvitenskap. Videre trenger vi en satsning på ivaretakelse av natur som kombinerer virkemidler fra flere lovverk og som tar sikte på å nå  de internasjonale ambisjonene Norge har sluttet seg til, sier Wedege

Naturviterne vil bidra med kunnskap

— En ny regjering står overfor formidable oppgaver knyttet til klima og natur og vi i Naturviterne vil selvsagt samarbeide med myndighetene og bidra med vår kunnskap og kompetanse i dette arbeidet, sier Wedege.

Bakgrunn:

  • FNs klimapanel (IPCC) peker på at den globale oppvarmingen går raskere enn vi har trodd til nå og at det må handles raskt. Kunnskapsgrunnlag fra FNs naturpanel (IPBES) viser at én million arter er trua og økosystem er i kritisk dårlig forfatning.
  • I løpet av 2020-tallet må Norge halvere utslippene av klimagasser og stanse ødeleggelsen av natur­mangfoldet.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere