Naturviterne støtter Klimabrølet

Naturviterbrøl for klima

Fredag 30. august samler ung og gammel seg, på tvers av partipolitiske tilhørighet, for opprop om å begrense global oppheting til 1,5 grader. Naturviterne støtter markeringen. Samtidig mener vi at flere, og alle kraftfulle verktøy må brukes for å nå klimamålene, ikke minst fakta og kunnskap.

Alt fra «brøl til å gjøre noe sjølv» trengs i klimasaken.

Naturviterne har troverdighet på bærekraft. Dette skal styrkes. Hovedstyret til Naturviterne behandlet derfor på styremøte 27. august en sak om bærekraft for å utvikle dette eksternt og i egen organisasjon. «Med hjerte for bærekraft i alt vi gjør» bør være et motto.

Naturviterne sine medlemmer har gjennom sitt virke og sin kompetanse en viktig rolle for å nå FNs bærekraftsmål, inkludert å bidra til samfunnsendringer som gir oss et lavutslippssamfunn.

Naturviterkompetanse er viktigere enn noensinne, lokal og nasjonalt, i privat og offentlig sektor. Vi må bidra til at politikerne lytter på forskning og kunnskap, og at valg og beslutninger er kunnskapsbasert. Vi må ha brøl og opprop, men ikke minst praktisk handling.

Kommune- og fylkestingsvalget 9. september er en viktig anledning til å bruke makten i stemmeseddelen - på vegne av klima og vår felles framtid. Vi trenger modige politikere som går foran og øker tempo i handling, inn i en bærekraftig framtid.

Lokalt på din arbeidsplass, og i lokalmiljøet ellers, har naturvitere mulighet til å påvirke i stort og smått. Vær med og f. eks påvirke innholdet i virksomhetsplanen på din arbeidsplass. Ved innkjøp velge produkter og tjenester fra nærmiljøet som har godt livsløp. Tenke gjenbruk og ombruk. Ha en gjennomtenkt reisepolitikk. Tenk gjerne på hva vi hver enkelt kan bidra med i hverdagen. Summen av dette kan bli større og viktigere enn vi tror.

Våre studentmedlemmer som studerer eller nylig har startet i sin første jobb, oser av ny naturvitenskapelig kunnskap. Til ungdommen: Både brøl, ei heller nøl, med å ta i bruk ny kunnskap for handling og holdning som gir oss de samfunnsendringer klimautfordringene krever av oss.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere