Videoer
Morten Wedege og Espen Barth Eide debatterer på seminaret Naturavtalen og grønne investeringer
Forbundsleder Morten Wedege utfordret klima- og miljøministeren på hvordan sikre viktig kompetanse på areal i kommune-Norge

–Naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å stanse tap av natur, sier Barth Eide

Før årsskiftet ble den globale Naturavtalen vedtatt i Montreal. Hvilke konsekvenser og muligheter Naturavtalen har for Norge trakk fullt hus da Naturviterne og Finansforbundet i fellesskap inviterte til seminar om EUs taksonomi og grønne investeringer.

Handlingsplan kommer i 2024  

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltok i paneldebatt sammen med blant andre Forbundsleder i Naturviterne Morten Wedege og Mathilde Tybring-Gjedde (H) som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. 

Naturavtalen har ambisjon om at verdens natur skal forvaltes på en mer bærekraftig måte innen 2030. I avtalen slås det fast at 30 prosent av verdens hav og jord skal stå uberørt. Også i Norge. 

–Natur skal være rammen rundt all politikk i Norge, sa klimaministeren og viste til Hurdalsplattformen hvor regjeringen har slått dette fast. Barth Eide sa også at regjeringen arbeider med en handlingsplan i form av en stortingsmelding som kommer neste år. Stortingsmeldingen vil være lendende for hvordan regjeringen følger opp ambisjonene fra Naturavtalen, sa klima- og miljøministeren.

Espen Barth Eide klima- og miljøminister, Mathilde Tybring-Gjedde stortingsrepresentant (Høyre)

Selv om Høyre i opposisjon er noe utålmodig er det viktigere at det kommer en god handlingsplan, sa Tybring-Gjedde. 

Enighet om manglende fagkompetanse 

Vigdis Vandvik er forsker på bærekraftig arealbruk og professor ved universitetet i Bergen. Hun holdt foredrag om naturens helsetilstand under seminaret. Vandvik la ikke skjul på at omstilling haster. Dersom samfunnet skal lykkes med grønn omstilling må i tillegg finansnæring ha høyere ambisjoner enn i dag, sa hun. For å få til det er behovene for økt kompetanse innen naturvitenskap helt essensielt, sa Vandvik. 

Behovene for økt naturvitenskapelig kompetanse var gjengs budskap fra foredragsholdere og paneldeltakere. Forbundsleder Wedege siktet blant annet til at all natur ligger i en kommune. At kunnskapen som fagfolk besitter må overføres dit, og forvaltes på en smart måte. Tybring-Gjedde la frem Høyre forslag om økt satsing på naturvitenskap i barneskolene for å øke engasjementet fra tidlig av: 

–En time ekstra naturfag i skolen er forslaget fra Høyre, sa hun. 

Klima- og miljøministeren var noe mer forsiktig i sin tilnærming, men løftet frem viktigheten av økt samarbeid på tvers av fag og sektorer – ikke minst mer satsing på naturvitenskapelig utdanning og kompetanse. At det vil spille en nøkkelrolle i arbeidet i årene fremover. 

Forbundsleder Wedege var storfornøyd med arrangementet. Han ser ikke bort fra at Naturviterne vil ta regi på  flere liknende arrangement i fremtiden: 

–Naturviterne kommer til å fortsette å jobbe med disse sakene. Dette er noe vi er svært opptatt av. Du skal ikke se bort ifra flere liknende arrangementer, sier Wedege.

Se opptak fra seminaret om Naturavalten og grønne investeringer nedefor. 

Naturviterne har delt opp seminaret i flere korte episoder slik at det blir enklere for deg å finne frem til de ulike foredragsholderne.  

Del 1)  Foredrag ved Vigdis Vandvik, professor i biologi

Del 2) Foredrag ved Nina Lillelien, samfunnsøkonom, NHO

Del 3) ESG data i praksis – DNBs nye ESG Data Hub. Foredrag ved Dag Sandvand og Mats Thunestvedt

Del 4) Tverrfaglig kompetanse. Foredrag med Rachel Tiller, Sjefsforsker ved SINTEF

Del 5) Paneldebatt om Naturavtalen og grøne investeringer 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere