Naturfag må prioriteres i den norske skolen

Naturfag må prioriteres kraftig opp i den norske skolen

Utviklingen er alvorlig, og vi må snu trenden med at norske ungdomsskoleelever ikke lykkes med naturfag. Naturviterne og Morten Wedege, forbundsleder, løfter nå opp spørsmålet om naturfagets posisjon i den norske skolen.

Les kronikk i Dagsavisen 15. februar

— Det har i perioden 2015 til 2019 vært ensignifikant tilbakegang i elevprestasjoner i emneområdene biologi, kjemi og fysikk. Tilbakegangen er til dels betydelig, og tilsvarer et halvt års skolegang sammenlignet med resultat fra Sverige og Finland.

Trude Nilsen og Hege Kaarstein, som forsker på norske elevers prestasjoner i naturfag ut fra analyser av TIMSS 2019-data og trender 2015–2019, beskriver en urovekkende utvikling i et intervju på NaturviterPODDEN «Hvorfor lykke vi ikke med naturfag i skolen?:

Kunnskap om naturen fra et tidlig stadium er avgjørende for lyst og motivasjon til videre læring om temaet. Norske barnehager og barneskoler er jevnt over flinke til å bygge opp under elevenes kunnskap om og undring over naturens mangfold. Men på ungdomsskoletrinnet skjer det altså noe som gjør at Norge havner i bakleksa. Og ansvaret for dette ligger ikke på elevene.

— Norge må løse de formidable utfordringene vi står overfor med klima- og naturkrisen, og dette krever en storstilt omstilling av samfunnet. Da kan vi ikke være bekjent av å kutte i ett av de viktigste fagene som trengs for å sikre denne omstillingen, sier Wedege.

Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Wedege tror en polarisert klimadebatt, der kunnskap fornektes og alternative fakta florerer, kan motvirkes med økt kunnskap og kompetanse.

— Vi er alle tjent med en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt om klima og natur og da må vi ikke frata ungdommen retten til slik kunnskap, sier han.

Pressehenvendelser:

Morten Wedege, forbundslederAnders Skrede, politisk rådgiver

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere