Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Morten Wedege ny forbundsleder i Naturviterne

Naturviternes landsmøte valgte i dag enstemmig Morten Wedege som ny forbundsleder. — Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven. Til tross for at verden er midt inne i en pandemi er det viktig å holde fokuset på behovet for et grønt taktskifte, sier Wedege.

Morten Wedege kommer fra stillingen som sekretariatsleder i Justis- og beredskapsdepartementet og før det miljøvernsjef hos Sysselmannen på Svalbard. Han har tidligere vært tillitsvalgt for Naturviterne og Akademikerne i Miljødirektoratet, og har også vært styremedlem og leder for sektorstyre stat.

— Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven som forbundsleder. Til tross for at verden er midt inne i en pandemi er det viktig å holde fokuset på behovet for et grønt taktskifte, sier han. Naturviterkompetansen er avgjørende for å lykkes i håndteringen av den globale natur- og klimakrisen.

Wedege understreker også at lønnsforhandlinger og tariffarbeid henger nøye sammen med å få gjennomslag for naturviterkompetansens betydning for Norge.

— For å få gjennomslag for våre medlemmer i lønnsforhandlingene er det viktig å synliggjøre naturviterkompetansens betydning for at alle sektorer skal lykkes med omstillingen til et grønnere samfunn. Både privat og offentlig sektor må delta i denne dugnaden, og da er grønn kompetanse avgjørende, sier han.

Wedege er utdannet biolog fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og har jobbet med offentlig naturforvaltning siden 2008, først hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (nå Statsforvalteren i Trøndelag) og deretter i Miljødirektoratet.

Han etterfølger Dagfinn Svadberg Hatløy som har vært forbundsleder siden 2017. 

Naturviternes hovedstyre:

  • Morten Wedege (forbundsleder)
  • Janne Fossum (nestleder/sektorleder stat)
  • Håvard Næss Thomassen (sektorleder privat)
  • May-Lis Sjåstad (sektorleder kommune)
  • Rune Hedegart (fritt styremedlem)
  • Petter Straumsnes Myrbakken (studentleder)
  • Iuliana Pedersen (ansattes representant)
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere