Birgit Ødegård, rådgiver i Tine, ble denne uken intervjuet på sitt hjemmekontor i Overhalla, Trøndelag.

Medlemmene får god informasjon på hjemmekontor, men savner kollegaene

Landet er inne i en veldig krevende situasjon, hvor det å jobbe hjemmefra er en viktig del av tiltakspakken for å unngå smittespredning. Naturviterne har derfor spurt medlemmene om hvordan de har det på jobben i en tid med koronaen.

— Vi får bekreftet i vår medlemsundersøkelse at denne utfordringen har naturvitere tatt på strak arm. Godviljen legges til og man står på for å opprettholde produktiviteten så godt det lar seg gjøre, sier Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne. Også hun fra sitt hjemmekontor på Eiksmarka i Bærum.

Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, på hjemmekontor

Skaug legger til at det også observeres en del utfordringer med hjemmekontor. 

— Mange synes nok det fungerer bra teknisk, men det fortelles om at det mangler utstyr og at det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt ergonomisk. Mange nevner også savn av faglige og sosiale fellesskap. Det å ikke kunne ha uformelle diskusjoner, kjenne tilhørighet med andre og være sosial i en gruppe, er det mange som kjenner på. Endel synes det er ensomt, og at det går ut over motivasjonen. Det meldes også at det å ha jevnlige nettmøter ofte er en positiv faktor for å demme opp for dette.

Skaug legger til at det har vært en bratt digital læringskurve for mange.

— Alvoret i situasjonen gjør at vi lærer oss det som er nødvendig for å få ting til å gå rundt. Dette er kompetanse som vil være nyttig også når pandemien er over. Hvordan det vil påvirke arbeidslivet gjenstår å se, men høyst sannsynlig vil det på mange arbeidsplasser være noe å ta med seg i forhold til færre fysiske møter og reiser.

Nye måter å jobbe på kan være bra for miljøet og effektiviteten. Samtidig er fysiske treff viktige i forhold til å bli kjent og skape tillit, endel saker vil fremdeles egne seg best i fora hvor man treffes.

— Vi er jo sosiale vesener som trives med å møte andre.  Hvordan kombinasjonen av dette skal bli på hvert enkelt sted blir spennende fremover, og der vil vi i Naturviterne bidra, sier Skaug.

Dette forteller Naturviternes korona-undersøkelse

Tilstrekkelig informasjon fra arbeidsgiver

Naturviternes medlemmer uttrykker stor tilfredshet med informasjon fra sin arbeidsgiver, bare 2,6 % savner informasjon. Det som nevnes hyppigst er regler for permitteringer. Noen etterlyser regler for hvem som skal permitteres, mens andre gjerne skulle fått klarere tilbakemelding fra arbeidsgiver om hvordan man fører feriedager under permittering.

Mange etterlyser en klarere forventningsavklaring fra arbeidsgiver, og opplever det krevende å opprettholde nivået på leveranser når man samtidig er hjemme med små barn som skal aktiviseres eller ha hjelp til skolearbeid.

  • Regelverk rundt permittering: Se opptak Webinar "korona-spesial" på Min side

Hvordan så forrige arbeidsuke ut?

  • 7 av 10 var kun på hjemmekontor 
  • 2 av 10 var delt mellom hjemmekontor og ordinær arbeidsplass
  • 1 av 10 var kun på ordinær arbeidsplass

Det er sektorforskjeller da ansatte i staten i større grad enn kommune og privat, virker å ha stengt helt ned:

  • 8 av 10 i statlig sektor har utelukkende hatt hjemmekontor
  • Det vil si at 4 % av de i staten har vært på arbeidsplassen daglig

Årsaker til hjemmekontor

De fleste oppgir å ha vært hjemme på grunn av sterk oppfordring fra arbeidsgiver. Sett i lys av forrige spørsmål er det ikke veldig overraskende at det er de hjemmehørende i statlig sektor hvor flest svarer dette.

10 %, alle sektorer sett under ett, svarer at de har vært hjemme på grunn av stengte barnehager og/eller skoler.

Hvordan fungerer hjemmekontoret?

Kort oppsummert oppgir de spurte at opplevelsen av hjemmekontor er positiv. Det rapporteres om enkel kontakt med kollegaer, med sjefen og at man vet hva som skal gjøres. Det som kan oppleves som en utfordring er alle de «uformelle» spørsmålene du stiller en kollega i løpet av dagen for å få en bekreftelse på at du tenker riktig eller en rask avklaring. Dette kan gå ut over kvalitet og/eller leveringshastighet.

Medlemmer i privat sektor svarte på spørsmål om hvordan status er. Nesten 75 % melder om at det fungerer tilnærmet som normalt. 20 % oppgir at bedriften har opplevd permitteringer eller at dette diskuteres.

— Forøvrig har Naturviterne sentralt mottatt mange innspill som blir nyttige for oss nå i korona-situasjonen og videre i vårt arbeid med medlemsservice, forteller Trygve Ulset, politisk utreder i Naturviterne og ansvarlig for gjennomføring av medlemsundersøkelsen. 

Tusen takk til alle dere som besvarte Naturviternes korona-undersøkelse, noe hele 2500 av medlemmene har gjort.

Møt medlemmer på hjemmekontor i Naturviterne Podcast:

 

En samtale med vaksineforskeren Even Fossum

 

En samtale med Birgit Ødegård, rådgiver i Tine

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere