Aurlandsfjorden Norge. Foto: Canva Pro

Mangel på kapasitet og kompetanse har konsekvenser for natur og klima

Ny rapport viser at manglene på kapasitet og kompetanse i kommunal arealforvaltning har konsekvenser for naturmangfold og klimatilpasning. - Spesielt er det behov for et kompetanse- og kapasitetsløft i små og mellomstore kommuner, hvor fagmiljøene er små og rekrutteringsutfordringene omfattende, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

Menon Economics har på oppdrag fra Akademikerne kartlagt kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet, og hva som kjennetegner gode fagmiljøer.

Som del av undersøkelsen har Menon sett spesifikt på kommunenes arbeid med arealplanlegging. Rapporten viser at arealplanlegging i små kommuner i mindre grad løses av akademisk kompetanse enn i mellomstore og store kommuner, og at mange jobber alene i små kommuner. 

Rapporten finner også spesielt at mellomstore kommuner rapporterer at mangel på kapasitet og kompetanse har konsekvenser for ivaretagelsen av naturmangfold. En forklaring kan være at mellomstore kommuner opplever et sterkt press fra næringslivet, samtidig som det er utfordrende for små fagmiljøer å tilstrekkelig opplyse folkevalgte om konsekvensene av å gi etter for presset. 

Flere kommunale ledere rapportere at mangelen på kapasitet og kompetanse er en utfordring for oppfyllelse av lovkrav. Plan- og bygningsloven pålegger kommunene et stort sett med lovkrav, og arbeidet med arealplaner er et komplekst og stort felt. 

Menon konkluderer med at mangelen på kapasitet og kompetanse i arealplanlegging har negative konsekvenser for arbeidet med å stanse nedbygging av natur og reduserer klimagassutslipp. 

- Rapporten bekrefter hva medlemmene våre mange steder forteller oss, forklarer forbundsleder Morten Wedege. Mange kommuner har utdaterte arealplaner, og det er samtidig krevende å forklare lokalpolitikerne hvor viktig sterke fagmiljøer er i arbeidet med å løse natur- og klimakrisen, utdyper Wedege.

Naturviterne mener det er behov for et kapasitetsløft for natur- og miljøforvaltningen i statlig og kommunal sektor. 

Naturviterne løfter saken på Arendalsuka

Naturviterne arrangerer et eget seminar under Arendalsuka 2023, som følger opp funnene i rapporten.

Les hele rapporten: Størrelse teller, en kartlegging av kommunale og fylkeskommunale fagmiljøers attraktivitet i Norge, Menon-publikasjon nr. 34/2023

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Anders Skrede
Anders Skrede Politisk rådgiver
990 02 764
Se e-post
Morten Ingebrigtsen Wedege
Morten Ingebrigtsen Wedege Forbundsleder
958 29 491
Se e-post

Samarbeidspartnere