Krever at skattefradraget for fagforeningskontingenten økes

Naturviternes landsmøte vil at regjeringen skal øke skattefradraget på fagforeningskontingent til kr. 4.500,-

Naturviternes Landsmøte: Øk skattefradraget for fagforeningskontingenten til kr. 4.500,-

Det norske trepartssamarbeidet i arbeidslivet har vært avgjørende for velferdsstaten og et velfungerende arbeidsliv. Den norske modellen har vært en suksess og gitt oss et produktivt og organisert arbeidsliv. Men dette er under press.

Andelen som er organisert i fagforening er i flere bransjer synkende. Organisasjonsgraden i Norge har falt fra 53 % i 2004 til 51,9 % i 2014 (FaFo). I privat sektor er i snitt bare 38 % organisert. LO og YS har tapt andeler, mens Akademikerne og Unio har styrket sin posisjon.

Organisasjonsgraden i Norge er uansett vesentlig lavere enn våre nordiske naboer: Island 85 %, Finland 69 %, Sverige 68 % og Danmark 67 % (FaFo).

Sosial dumping og flere midlertidig ansatte utfordrer et trygt og produktivt arbeidsliv. Trygge ansatte er effektiv og innovative ansatte.

Betydningen av et velregulert arbeidsliv kan ikke overvurderes. Det avhenger av høy organisasjonsgrad. Skattefradraget for fagforeningskontingent ble økt fra kr 1800 til kr 3850 i periode 2005-2013. Siden har summen stått stille.

Naturviterne mener det må være et minstekrav at summen for skattefradraget for fagforeningskontingent må følge pris- og lønnsveksten.

Skattefradraget for fagforeningskontingent må økes til kr 4500 fra 01.01 2018.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere