Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne

— Kommuner mangler oversikt over klimautfordringene

Mange kommuner har ennå ikke nok oversikt over klimautfordringene og hva som kreves av klimatilpasning, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

Det oppleves svært ulikt blant fagfolk i kommunene om man har tilstrekkelig kapasitet til å jobbe med tiltak for å tilpasse seg et endret klima med mer styrtregn, ras, flom og tørke. En rekke kommuner har heller ikke nødvendig kompetanse til å omsette kunnskap om klimaendringer til faktiske tiltak, viser en undersøkelse blant Naturviternes medlemmer.

 — Det er alvorlig at det fortsatt ikke jobbes godt nok for å håndtere følger av ekstremvær i mange kommuner. Vi henger etter i samfunnsplanleggingen, sier Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne.

 — God arealplanlegging tjener alle, lokalt og nasjonalt. Vi trenger mer midler, kapasitet og kompetanse. Vi trenger nasjonale politikere som tar statlig ansvar, og vi trenger en varig, felles dugnad for forebygging og klimarobust arealplanlegging. Det er god samfunnsøkonomi og helt nødvendig for å tilpasse oss et mer klimakrevende samfunn, sier Hatløy.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer som jobber i kommunal sektor høsten 2018:

  •  I undersøkelsen svarer 30 % av de spurte at kommunen de jobber i har dårlig oversikt over klimautfordringene og hva som kreves av klimatilpasning.
  • 47 % svarer at kommunen de jobber i ikke har tilstrekkelig kompetanse til å jobbe med klimautfordringene.
  • 55 % mener styrtregn og økt nedbør er den naturfaren som kommunen de jobber i vil bli påvirket mest av.

For ytterligere informasjon

  • Dagfinn S. Hatløy, forbundsleder i Naturviterne
  • Mobil: 995 05 094
  • E-post: dh@naturviterne.no
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere