Aktuelt om Naturviterprisen
Sigrid Bratlie er kandidat til Naturviterprisen 2023
Sigrid Bratlie er kandidat til Naturviterprisen 2023. Foto: Thorbjørn Thyrum

Kandidat Naturviterprisen 2023: –ta kunnskapen på alvor

Veivalgene samfunnet tar nå for genteknologi vil definere fremtiden, mener molekylærbiolog Sigrid Bratlie. Nå er hun nominert til Naturviterprisen 2023.

Et liv viet til biologi og genteknologi

Hennes vitenskapelige reise har ført henne inn i to spennende områder: medisin og bærekraftig mat:

–Det er vanskelig for meg å velge mellom å jobbe med helse og bærekraftig mat. Det er kjempeviktig i begge deler, og teknologi har en avgjørende plass begge steder, sier Bratlie.

Etter endte studier innen molekylærbiologi fra Storbritannia tok hun doktorgrad ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Forskningen resulterte i Kongens gullmedalje. Derfra gikk veien videre til Bioteknologirådet. I dag jobber hun både som strategisk rådgiver i Kreftforeningen, og som prosjektleder for genteknologi i NCE Heidner Biocluster. Med andre ord én fot innen kreftmedisin, og den andre innen bærekraft matproduksjon. Fellesnevneren er bioteknologi.

Bratlie har også sittet i det regjeringsoppnevnte Genteknologiutvalget.

Genteknologiutvalget er et offentlig utvalg som har utredet spørsmål knyttet til genteknologi, nye teknikker og reguleringen av genmodifisert organismer (GMO). Før sommeren leverte utvalget sin rapport (en NOU)  til statsråd Barth Eide hvor de foreslo endringer av genteknologiloven. Flertallet som Bratlie var en del av ønsket en betydelig oppmykning, mindretallet ønsket en mer moderat modernisering. 

Hele utvalget mener at genteknologi kan spille en betydelig rolle i møte med fremtidige utfordringer knyttet til matproduksjon, klimaendringer og helse 

Genteknologi for en bærekraftig fremtid

–Vi ser at det ustabile klimaet vi har nå, vil medføre store utfordringer for de som dyrker planter, altså korn, grønnsaker og bær. Enten er det ekstremtørke, eller uværet Hans. Men med effektiv planteforedling ved hjelp av genteknologi kan vi få plantevekster som er mer robuste for å tåle det, sier Bratlie.

Som også mener genteknologi i bærekrafts-sammenheng kan bidra til store kutt i klimautslipp og arealbruk:  

–Matproduksjon står for rundt en fjerdedel av alle klimautslipp og beslaglegger rundt 40 prosent av jordas landareal. Det er et kjempebehov for grønn omstilling av matsystemene! Vi har noe av de mest potente teknologiene vi kan tenke oss i form av bioteknologi, og særlig genteknologi, som kan hjelpe oss veldig langt på vei, forteller hun. 

Teknologien er der. Utfordringene ligger i det politiske, ifølge Bratlie, som nå oppfordrer politikerne til å ta de langsiktige, gode valgene:

–Ta kunnskapen på alvor! Jeg tror heldigvis det er mange politikere som vet at dette må til. 
Å bruke denne teknologien til gode formål innen medisin og matproduksjon, sier Bratlie

Engasjerende formidler 

Sigrid blir regnet som en svært dyktig formilder av faget sitt, og har gjort seg spesielt bemerket for sin evne til å kommunisere komplekse emner på en forståelig måte.

Det har blant annet ført til at hun er en hyppig gjest i det populære radioprogrammet Abels Tårn på NRK.

I tillegg samarbeider hun nå med Aschehoug for å utvikle læremateriell for skoler og holder inspirerende foredrag for ungdom: 

–Det er viktig at de opparbeider seg solid kunnskap, utvikler kritisk tenkning og brenner for faget fra en tidlig alder. Jeg synes også det er dypt engasjerende å vekke nysgjerrighet og begeistring for biologi og bioteknologi, blant unge mennesker, sier Bratlie. 

Sigrid Bratlie har viet sitt liv til å utforske potensialet innen genteknologi, dele sin kunnskap med kommende generasjoner og delta i betydningsfulle diskusjoner om teknologiens rolle i samfunnet. Hennes engasjement og innsats gjør henne til en høyst kvalifisert kandidat for Naturviterprisen 2023

Vinneren offentliggjøres tirsdag 24. oktober. Prisutdelingen skjer under Naturviterforum 2023: Mat og klima, torsdag 2. november Meld deg på her!

 

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere