Nytt banktilbud for Naturviternes medlemmer i 2024

Informasjon om nytt medlemstilbud i Handelsbanken

Handelsbanken blir ny bankleverandør fra 1. januar 2024. Detaljer, priser og vilkår i den nye avtalen med Handelsbanken gjøres kjent først i det avtalen trer i kraft ved årsskiftet. Som medlem kan du være trygg på at du også fremover vil ha et av markedets beste banktilbud. Her er mer informasjon:

Hvorfor bytte bankpartner

Naturviterne har ambisjon om å tilby markedsledende banktilbud til medlemmene gjennom Akademikerne Pluss. Akademikeravtalen, som har vært i Danske Bank siden 2015, har samlet betydelig oppslutning blant medlemmer. Akademikerne Pluss gjennomførte anbudskonkurranse i 2022 og 2023, og dette resulterte i et bankbytte som skal sikre medlemmene et bedre tilbud enn dagens.

Kriterier for bankbyttet

Pris på boliglån vil alltid være et dominerende kriterium ved valg av banktilbyder. Viktigst er imidlertid at banken er villig til å garantere for at prisfordelene beholdes over tid og under ulike markedsforhold.

Viktigst blant de andre kriteriene var tilgjengeligheten av god og rask kundeservice, gjennom gode digitale løsninger og personlig rådgivning, at det er et godt tilbud til næringsdrivende og ikke minst at banken har gode svar på hvordan den vil ivareta samfunnsansvar og bærekraft.

Hvorfor Handelsbanken?

Handelsbanken vant anbudskonkurransen, med:

  1. Best mulig forutsigbarhet for at boliglånsrenta er blant de beste i markedet til enhver tid
  2. Gode priser på andre produkter og tjenester
  3. Moderne selvbetjeningsløsninger i mobil- og nettbank som sikrer rask behandling
  4. Tilgang til personlig rådgivning fra dedikert navngitt rådgiver
  5. Attraktivt kundeprogram knyttet til betalingskort  
  6. Gode svar på spørsmål om samfunnsansvarlighet og bærekraft
  7. Dokumentasjon på at deres kunder er fornøyde med kundeservicen

Hva må du som medlem gjøre?  

  • Avtalen med Danske Bank gjelder frem til årsskiftet. Fra 1. januar 2024 vil medlemstilbudet være i Handelsbanken.

  • Har du fastrentelån, bør du ikke bytte bank. Fastrenteavtalen som sikrer en bestemt rente i en gitt tidsperiode vil bli opprettholdt, enten av Danske Bank selv eller av den overtagende banken.

Blir mitt kundeforhold i Danske Bank automatisk overført til Handelsbanken 1. januar 2024?

Nei, dessverre. Selve Akademikeravtalen flyttes 1. januar fra Danske Bank til Handelsbanken. Medlemmet må selv bytte bank for å kunne benytte seg av det nye medlemstilbudet hos Handelsbanken. Handelsbanken og Akademikerne Plus skal gjøre bankbyttet så enkelt som mulig, men det skjer ikke automatisk. 

Kan jeg kontakte Handelsbanken nå?

Dokumentert fornøyde kunder

EPSI, som måler kundetilfredsheten i det norske bankmarkedet årlig, la fram resultatet av årets undersøkelse mandag 18. september. Handelsbanken er nummer 1 i bedriftsmarkedet og nummer 2 i privatmarkedet. Handelsbanken er ifølge kundene nummer 1 på kvalitet på rådgivning, er den enkleste banken å komme i kontakt med og oppleves oppriktig interesserte i kundene sine. Handelsbanken har i årevis vært i toppsjiktet i EPSIs målinger, noe som var svært viktig ved valget av ny banktilbyder.

Vi passer på betingelsene i banktilbudet for deg

En av de store fordelene ved foreningstilbudet er at alle medlemmer kan ha trygghet for at spesielt lånerenta er og forblir best mulig, så lenge man er tilsluttet gjennom medlemskapet. Du slipper derved å følge opp banken selv.

Laster kommentarfelt ..

Kontaktperson

Torbjørn Hundere
Torbjørn Hundere Kommunikasjonssjef
908 66 068
Se e-post
Ole Jakob Knudsen
Ole Jakob Knudsen Assisterende generalsekretær
918 50 187
Se e-post

Samarbeidspartnere