Arendalsuka: Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?

Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?

Se opptak fra Naturviternes panelsamtale under Arendalsuka 2021. Medvirkende: Morten Wedege, Nina Vik, Cristian Steel og Vigdis Vandvik.

Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?

Se opptak av sendingen her:

Medvirkende:

Morten Wedege  inviterer til en samtale. Wedege er forbundsleder i Naturviterne, utdannet biolog og har lang erfaring fra statlig naturforvaltning. 
Nina Vik, koordinator i FNs naturpanel, oppdaterer oss på situasjonen for naturmangfoldet. FNs naturpanel (IPBES) kan sammenlignes med klimapanelet. Et tverrfaglig ekspertpanel gjør kunnskapsbaserte vurderinger, de utgir rapporter og kommer med anbefalinger til beslutningstakere.  beslutningstakere.
Cristian Steel, generalsekretær i Sabima, jobber daglig med å gjøre det han kan for å ivareta naturmangfoldet, med alt det organisatoriske, politiske og informerende arbeidet det innebærer. Sabima har gått grundig inn i kommunenes håndtering av natursaker både gjennom å samarbeide med kommunene og å kartlegge statusen i alle landets kommuner (se Naturkampen).
Vigdis Vandvik, er professor ved Universitetet i Bergen, og forsker på hvordan lokale og regionale prosesser interagerer for å forme diversitet, tallrikhet og funksjoner i naturen, hvordan miljøendringer påvirker planter og hvordan menneskenes bruk av arealer påvirker økosystemene.
Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere