Lønnsstatistikk

Husk å svare på lønnsundersøkelsen 2019

Den årlige lønnsundersøkelsen er i gang. Svar på undersøkelsen så snart du kan. Ditt svar er særdeles viktig for at Naturviterne skal få en mest mulig legitim lønnsstatistikk.

Naturviterne samler årlig inn opplysninger om medlemmenes lønn.

Lønnsstatistikken er et viktig redskap for å forbedre naturviteres lønns- og arbeidsvilkår. Den benyttes av både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med lønnsforhandlinger, lønnsfastsettelse og jobbskifte. Den er også svært mye brukt av de som skal ut på arbeidsmarkedet for første gang.

Medlemsundersøkelsen viser at lønnsstatistikken er høyt verdsatt blant medlemmene, men mange ønsker en mer detaljert statistikk ut fra hvilken virksomhet, bransje eller sektor de arbeider i.

Det ønsker selvfølgelig vi å kunne tilby også, men for å kunne bryte ned statistikken er vi helt avhengige av en høy svarprosent og at alle svarer.

  • Alle yrkesktive medlemmer har nå fått tilsendt en e-post med direkte lenke til undersøkelsen. Besvar denne så raskt som mulig.

Har du ytterligere spørsmål kan de rettes til Trygve Ulset på e-post: tu@naturviterne.no

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere