Heia Norden!

Dagfinn S. Hatløy i Naturviterne ønsker et enda bredere nordisk samarbeid

Norge har presidentskapet i Nordisk råd i 2018, og var nylig vertskap for Nordisk Råds sesjon. Kanskje ikke det heteste temaet rundt middags- og lunsjbordet, men i tider med politisk uro i verden rundt oss kan verdien av nordisk samarbeid øke framover.

I en opinionsundersøkelse i 2017 svarte 90 prosent av de spurte nordboerne at nordisk samarbeid er viktig eller veldig viktig. Det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet, Nordisk råd, har blant annet forskning, forsvar og havsikkerhet som sine satsingsområder.

I Norden bidrar god språk- og kulturforståelse til at terskelen for samarbeid er lav, og i urolige og krevende tider blir felleskap stadig viktigere. På Nordisk råds møte 30. oktober ble de nordiske miljøministrene enige om et samarbeid om klimaendringer og havmiljø, etter forslag fra Norge. Klima, forsvar, matproduksjon, et regulert og organisert arbeidsliv og håndtering av flerkulturelle samfunn er viktige områder vi i Norden kan samarbeide mer og godt om.

Mange land utenfor Norden peker på den nordiske samfunnsmodellen som robust. En modell som kan sikre omstilling, velferd, fordeling og håndtering av vår tids største utfordring, klimaendringene, hvis vi ter oss godt og gjør de rette valgene.

Naturviterne i Norden

Naturviterne samarbeider med våre søsterforeninger Naturvetarne i Sverige, JA i Danmark, Agronomiliitto i Finland og Félag íslenskra náttúrufræðinga på Island. Norge var i år vertskap for vår årlige nordiske samling. Vi ønsker å utvikle vårt nordiske samarbeid. Utfordringer og framtidige vilkår i det nordiske arbeidsliv er bestemt å være hovedtema framover. Våren 2019 er Sverige vertskap. Før samlingen til våren er det avtalt arbeidsmøte der temaet arbeidsliv skal diskuteres. Samarbeid med andre parter og relevante prosjekter gjennom Nordisk råd er aktuelt.

Naturviterne og våre nordiske venner i NaturvetarnaAgronomiliitto og Den Danske Dyrlægeforening med JA slår hodene sammen i Lofoten – her ved Vikten på Flakstadøya sommeren 2018.

Nordisk råds litteraturpris - hilsen fra den islandske vinner

Denne uken feiret Norden seg selv med Nordisk prisgalla. Audur Ava Olafsdottir vant Nordisk råds litteraturpris med romanen «Ör» («Arr»), eller «Regn i november» på norsk. I sin takketale sa hun sterkt og tydelig:

Takk for at dere gir prisen til en bok som handler om evne til å gjenfødes, om en reise fra mørke til lys. Som stiller spørsmål som: Hvor viktig er det å gjøre gode gjerninger i livet?

Og:

Hvordan rettferdiggjør vi oss med handling og ikke ord? I en verden der man må rope høyt for å få oppmerksomhet er stillheten et botemiddel som leger smerten og arrene våre. Siden jeg er fra et land som verken har en hær eller handler med våpen, tenkte jeg det ikke var hyklersk å sende en slags fredsfyr ut i verden: En handyman med drill. For å prøve å fikse eller reparere en ødelagt verden. Eller som det står i boken: «Vi og dere som vet hva som skjer men ikke gjør noe med det». «Vi er de ansvarlige - Vi er de skyldige»

Jeg vil dedisere denne prisen til oversetterne mine. Folk som får dårlig betalt, men som bygger broer mellom land og folk. Takk for at dere har gitt meg en stemme på språket deres».

Mer Nordensamarbeid kan møte framtidens utfordringer bedre

Norden har over 26 millioner innbyggere, og et areal på 3 500 000 millioner km², inkludert Grønlands 2,15 millioner km². Vi er velorganiserte samfunn, og til sammen har vi potensiale til å møte framtidens utfordringer gjennom mer nordisk samarbeid. Naturviterne har ambisjoner om å bidra til dette der vi kan. 

Dagfinn S. Hatløy

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere